Ženy v komunite

Projekt Ženy v komuniteod dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách je systémom opatrení a aktivít, ktoré systematicky vzdelávajú a zvyšujú povedomie o rodovej rovnosti.

English version of project summary

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách získal grant z Nórska v sume 155020 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 13900 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Cieľ projektu

Projekt plánuje dosiahnuť spoločenský pohybzačať diskusiu nielen v odbornej rovine (pri okrúhlych stoloch) ale aj s mladými ľuďmi v rámci vzdelávania – o tom, ako je možné žiť bez predsudkov, rovnocenne, upozorňuje na stereotypy a predsudky.

Materské centrá v projekte

Materské centrá sú jedným z kľúčových organizácii, akými sa v komunitách budovala (a stále buduje) občianska spoločnosť. Sú takmer v každej obci, ich líderky neskôr ostávajú aktívne – zakladajú nové špecializované združenia (napr. na pomoc ženám v núdzi), budujú sociálne zodpovedné firmy, alebo pôsobia na rôznych stupňoch politiky. Ich primárna filozofia vychádza práve z princípov antidiskriminácie, rovnocennosti. Ich cesty k sebapresadeniu však neboli ľahké – práve preto, že museli bojovať s predsudkami a diskrimináciou.

Projekt tvoria viaceré, prelínajúce sa časti:

  1. Kvalitatívny a kvantitatívny (dotazníkový) prieskum legitimizačných stratégii rodovej rovnosti.
  2. Séria workshopov na 25 základných a stredných školách (s akcentom na školy v blízkosti vylúčených lokalít), včítane spracovania interaktívnej metodiky, cielená vekovú skupinu 15 – 20-ročných mladých ľudí s akcentom na rodovú rovnosť / vs. nerovnosť, scitlivovanie prístupu k ženám a na vylúčenie akýchkoľvek foriem násilia v medziľudských vzťahoch.
  3. Séria okrúhlych stolov pre lokálne líderky / lídrov z oblasti relevantných MVO, politiky a spoločensky zodpovedných podnikov, ale aj expertov z oblasti sociológie a ekonomiky.
  4. Kampaň Neviditeľné ženy, realizovaná formou série blogov, infografík, virálnych videí na sociálnych sieťach, ktorá bude scitlivovať verejnú mienku smerom k vnímaniu reálnej diskriminácie v spoločnosti a možností zmeny.

Základné dokumenty

Projekt sa odvoláva na základné dokumenty, ktoré rámcujú fungovanie žien – aj v slovenskej spoločnosti. Vychádzame najmä z: CEDAW – dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorý zasahuje mnohé oblasti slovenského legislatívneho systému (napriek zatiaľ nízkej hladine scitlivenia spoločnosti, ktoré otvára). Ďalej v projekte pracujeme s tzv. Antidiskriminačným zákonom 365/2004 Z. z. a s jeho implementačnými rámcami. Je pre nás samozrejmé, že vychádzame so systémov, ktoré deklarujú ľudské práva. Tieto dohovory a zákonné rámce prirodzene ohraničujú projekt, nastavujú smerovanie v jeho jednotlivých aktivitách.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ  prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektová zmluva

Zmluvu v pdf formáte zobrazíte kliknutím na obrázok:

Dodatok č. 1/2023 k Projektovej zmluve č. 1099/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nájdete na tomto linku:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8197114/

Články k projektu Ženy v komunite

Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Teréziu Brunšvikovú?

Nevymysleli sme to, čo robíme v materských centrách – už pred nami tu, v každom meste, v každej obci, žili ženy, ktoré ich zmenili. Trpezlivo, pomaly búrali stereotypy. Učili deti,...

Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Magdalénu?

Nevymysleli sme to, čo robíme v materských centrách – už pred nami tu, v každom meste, v každej obci, žili ženy, ktoré ich zmenili. Trpezlivo, pomaly búrali stereotypy. Učili deti, že sa dá...

O čom hovoria dievčatá, keď hovoria o zdravých vzťahoch? Čudovali by ste sa.

Aj dnes sme hovorili o pozícii žien v komunitách s mladými ženami - tentoraz na Obchodnej akadémii - Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Otvárali sme v bezpečnom priestore témy ich práv,...

Ženy majú rovnaké možnosti. Alebo aj nie.

Museli sme vstať, podeliť sa na skupiny a skúšať argumentovať. Na niektorých školách majú deti jednoducho viac temperamentu… vlastne si hovoríme, že tam, kde nielen sedia a počúvajú, ale aj...

Gymnázium v Rožňave je plné premýšľajúcich mladých ľudí

Nechcelo sa im iba pozerať sa a počúvať to, čo im prinesieme. Nadšene hľadali vlastné paralely, dôležité ženy vo svojom regióne a pýtali sa na sociálne fenomény, ktoré ovplyvňujú životy...

Rozkladali sme históriu na atómy

V gymnáziu, kde inde ako na Školskej, sme boli 17. apríla 2023 v Dubnici nad Váhom. A bolo to zaujímavé. Gymnazistky totiž chceli vedieť, ako sa ženy dokázali napriek neporovnateľne...

Odkedy mohli ženy v Revúcej študovať na gymnáziu?

Základná škola Branislava Zlocha v Revúcej má na chodbách takéto nádherné výtvarné dielka. A s jej žiačkami a žiakmi sme hľadali zaujímavé ženské osobnosti - a vôbec to nebolo ľahké....

V Plešivci sme dokonca vyšli za hranice

Keď pani učiteľky a páni učitelia zostávajú v triede a zapájajú sa… to je také senzačné! Aj v Plešivci, kde sme boli 16. novembra 2022 to tak bolo. Nielenže sme...

Keď žiaci a žiačky hovoria, že ich vzorom sú ich učiteľky… to hreje

Je zaujímavé, ako rýchlo zabúdame na to, čo prežili ľudia pred nami a poučili sa zo zlých príbehov. Ale keď sú zaujímavé, keď nám dôjde, že neboli iní ako my...

Základná škola Zlatá je naozaj zlatá

Základná škola Zlatá (stojí na ulici Zlatá v Rožňave) je sídlisková škola na ktorú chodia nesmierne zvedavé deti. Pýtali sa na všetko, čo sme priniesli: samé hľadali informácie o dôležitých...

V Soli sme hľadali porozumenie na sociálnych sieťach

Vôbec nie je jednoduché nájsť kód, ktorým budeme komunikovať s mladými ľuďmi o postavení žien v spoločnosti. Na základnej škole v Soli (to je obec na skok od Vranova nad...

Príbeh MC Nezábudka

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Tam, kde sa deti učia čítať. A veľa iného

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Materské centrum Nevedko sa otvorilo pre mamy so znevýhodnenými deťmi

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Materské centrum Klokanček v Nitre je vlastne také divadelné laboratórium

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Prísť do Levíc do Medulienky je ako prísť domov

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli, vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Príbeh RC Dlháčik

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im aj "cudzie" deti hovoria, ako supersky sa cítili...

Konferencia Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

Takmer dva roky sme zbierali materiál. Rozprávali sme sa s vami - so ženami, ktoré menia svoje komunity a aj s tými, ktoré to robili pred vami. Premýšľali sme, skúmali...

Keď sa ženy stretnú aj v Žiline a Bratislave, vzniknú vždy ďalšie dobré veci

Materské centrá sú niekedy zbytočne skromné. Nehovoria o sebe, ako veľmi intenzívne menia život komunít okolo seba, o množstve ich činností iné organizácie v mestách a obciach, kde pôsobia, často...

Keď sa ženy kdekoľvek stretnú, vzniknú vždy ďalšie dobré veci

Materské centrá sú niekedy zbytočne skromné. Nehovoria o sebe, ako veľmi intenzívne menia život komunít okolo seba, o množstve ich činností iné organizácie v mestách a obciach, kde pôsobia, často...

Chceli sme, aby deti prichádzali do pekného prostredia

„… my po slovensky doma nehovoríme. Len po maďarsky. A rómsky,“ povedala Rózka. Na rukách drží malého chlapca s veľkým cumľom, tri ďalšie deti sa naháňajú okolo nej. Jedno z dievčatiek...

Z týchto mladých dievčat raz budú líderky

Sme na školách a snažíme sa s mladými ľuďmi hovoriť o tom, ako je možné meniť komunity, ukazujeme zlomky histórie. Skúmame, či rozumejú tomu, že keď vyrastú, budú môcť dokázať veľké...

Každá základná škola je iná

Sme na školách a snažíme sa s deťmi hovoriť o tom, ako je možné meniť komunity, ukazujeme zlomky histórie. Skúmame, či rozumejú tomu, že keď vyrastú, budú môcť dokázať veľké...

Čo zaujíma mladé ženy, z ktorých môžu vyrásť líderky v komunitách?

Čo zaujíma mladé ženy, z ktorých môžu vyrásť líderky v komunitách? Perfektné remeselníčky? Mamy, ktoré budú tlačiť na to, aby ich deti mali ešte lepší život nez ony? Stačí prísť,...

Na základnej škole v Sirku to bol naozaj zážitok!

11. 01. 2023 Sme na školách a snažíme sa s deťmi hovoriť o tom, ako je možné meniť komunity, ukazujeme zlomky histórie. Skúmame, či rozumejú tomu, že keď vyrastú, budú...