Ako založiť materské centrum

Čo prináša život v materskom centre

Aktívne fungovanie v materskom alebo rodinnom centre prinesie vám aj vašim deťom nezabudnuteľné zážitky, priateľstvá a skúsenosti, ktoré budete môcť uplatniť po materskej dovolenke vo vašom profesijnom živote.

Materské centrum dodá vašej materskej alebo rodičovskej dovolenke nový rozmer a v prípade, že sa cítite osamelo a chýba vám kolektív, v materských centrách nájdete spoločenstvo mamičiek s rovnakými radosťami a starosťami aké prežívate vy.

V materskom centre nájdete deti rovnakého veku ako je vaše dieťa a počas rodinných akcií spoznáte rodiny, ktoré žijú podobným životom ako vaša rodina.

Dôvody pre založenie materského centra

  • Ak snívate o mieste, kde budete môcť zmysluplne tráviť čas spolu so svojimi deťmi,
  • ak sa cítite na materskej alebo rodičovskej dovolenke osamelo,
  • ak ste sa presťahovali do iného mesta a hľadáte nových priateľov,
  • ak sa kolotoč vašich materských povinností krúti stále dookola,
  • ak máte chuť, energiu a nadšenie pomáhať iným a byť tu pre iných, v tom prípade je založenie materského centra ideálna voľba.

Čo potrebujem k založeniu materského centra

Nadšenie. Bude vaším hnacím motorom počas pôsobenia v materskom centre. Bude vás motivovať k možnostiam a výkonom, o akých ste ani netušili, že ich máte.

Vhodné priestory. Pri hľadaní priestorov pre nové materské centrum určite oslovte samosprávu. Môžu vám pomôcť pri hľadaní voľných mestských/ obecných priestorov, pomôcť s nevyhnutnými opravami, rekonštrukciou priestorov alebo so zariadením materského centra.

Názov. Predtým ako oficiálne zaregistrujete občianske združenie na MVSR, dajte vašej fantázii voľný priebeh. Môžete sa inšpirovať aj názvami iných materských a rodinných centier Slovenska. Aktuálny zoznam všetkých členov nájdete na podstránke Zoznam materských centier. Pred menom si zvoľte pomenovanie materské alebo rodinné centrum. Záleží na vás, akým cieľovým skupinám sa chcete venovať.

Osobná skúsenosť. Pokiaľ máte osobnú skúsenosť s materskými centrami, máte veľkú výhodu. Máte predstavu ako materské centrá fungujú, ktoré priestory sú vyhovujúce, o ktoré aktivity je najväčší záujem. V prípade, že ste doteraz ešte nemali s materskými centrami osobnú skúsenosť, odporúčame vám navštíviť ktorékoľvek materské alebo rodinné centrum na Slovensku a inšpirovať sa. Môžete si byť istí, že kamkoľvek prídete, budete prijatí.

Registrácia na MVSR. Materské alebo rodinné centrá sú občianske združenia. Vypracujte si Stanovy, ich vzor vám poskytne aj Únia materských centier. Stanovy zaregistrujte na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa zákona o združovaní č.83/1990 Zb. Žiadosť o registráciu musia podpísať minimálne traja ľudia, ktorí tvoria prípravný výbor. K registrácii občianskeho združenia je nevyhnutný kolok vo výške 66,- €. Schvaľovanie potrvá približne 2 týždne. Po úspešnej registrácii zvolajte prvé Valné zhromaždenie, kde zvolíte štatutárneho zástupcu, prípadne výkonný tím a dozornú radu. Nezabudnite na zápisnicu a prezenčnú listinu z Valného zhromaždenia. Na živnostenskom úrade požiadajte o IČO a do 3 dní sa prihláste na daňovom úrade. Založte si účet v banke a dajte si vyrobiť pečiatku vášho nového materského centra.

Program. Začnite tvoriť kreatívny program podľa vašeho zamerania, pre deti, pre ženy, pre rodičov. Pripravte inšpiratívnu herňu, kde sa deti budú môcť hrať do sýtosti.

Propagácia. Aktivity a priestory vašeho materského či rodinného centra propagujte cez facebook, cez web stránku, prípadne prostredníctvom ďalších reklamných materiálov, podľa vašich možností. Určite nezabudnite na logo, ktoré bude charakterizovať vaše materské alebo rodinné centrum. Ak potrebujete pomoc, poraďte sa v Únii materských centier.

Členstvo v ÚMC. Staňte sa členom alebo sympatizantom Únie materských centier. Spoločne rastieme a napĺňame poslanie materstva a rodičovstva. O výhodách členstva v Únii materských centier sa dočítate na podstránke Členstvo v Únii materských centier.

Cieľové skupiny materských a rodinných centier

Aktivity v materskom alebo rodinnom centre sú rozmanité a vždy závisia od záujmu mamičiek, ktoré materské a rodinné centrá so svojimi deťmi navštevujú. Podľa prejaveného záujmu môže byť program zameraný na deti, na ženy-matky alebo na celé rodiny.

Deti. Deťom slúži zariadená herňa, ktorá spĺňa kritériá bezpečného priestoru.  V herni sa môžu hrať, učiť cudzie jazyky formou hry, absolvovať pohybové a rytmické cvičenia, jogu, senzomotorické aktivity, hry s prvkami montessori, tvoriť vo výtvarných, divadelných a hudobných dielňach, využiť denné alebo pobytové tábory  aj opatrovateľskú službu.

Ženy – matky. V materských centrách môžu rozvíjať telo, dušu aj kreativitu. Kurz cudzích jazykov, práca s PC, kurzy šitia, varenia, ručných prác, cvičenie s detičkami, masážne kurzy, kalanetika, aerobic, psychologická poradňa, psychoprofylaktická príprava na pôrod i rodičovstvo pre oboch partnerov, starostlivosť o novorodenca, kurzy na podporu uplatnenia sa na trhu práce pre nezamestnané matky, poradenstvo pri dojčení, poradenstvo a pomoc obetiam domáceho násilia, prednášky a workshopy s odborníkmi z oblasti právnej, lekárskej, pedagogickej, psychologickej a pod.

Rodiny. Organizovanie rodinných kultúrno-spoločenských akcií ako Mikuláš, Deň detí, Deň matiek, Deň otcov, celoslovenských projektov a kampaní v spolupráci s Úniou materských centier.