V Plešivci sme dokonca vyšli za hranice

V Plešivci sme dokonca vyšli za hranice

12. októbra 2023 Off Od ÚMC

Keď pani učiteľky a páni učitelia zostávajú v triede a zapájajú sa… to je také senzačné! Aj v Plešivci, kde sme boli 16. novembra 2022 to tak bolo. Nielenže sme prešli všetko, čo sme si – u nás, v Únii materských centier prešli, ale ešte sme si vzájomne dali niekoľko tipov na filmy o silných ženách, ktoré zmenili svoje komunity, ktoré stojí za to vidieť. Učenie vôbec nemusí byť nuda.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk