Novinky zo sveta Únie materských centier

Sestra z “Orecháča”

Sr. Eva Pullmanová pochádza zo Záhoria z obce Sobotište, kde vyrastala v kresťanskej rodine. Od malička sa stretávala so saleziánskymi rodinnými príslušníkmi. Ako sama tvrdí, v mladosti pocítila Božie volanie....

Rozhovor s… Viki Sisková, líderka programu Učenie pre život v MC Hernička v Spišskej Belej

„Malé úspechy v podobe značného rozširovania slovnej zásoby u detí, zmeny postoja z neochoty spolupracovať k zapájaniu sa do aktivít, či očividnej radosti z hry, ma neuveriteľne utvrdzovali v tom, že táto práca je dôležitá.“ Som...

Konferencia Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

Takmer dva roky sme zbierali materiál. Rozprávali sme sa s vami - so ženami, ktoré menia svoje komunity a aj s tými, ktoré to robili pred vami. Premýšľali sme, skúmali...

Októbrové číslo časopisu Materské centrá

Na svete je októbrové číslo časopisu Materské centrá, v ktorom prinášame tieto témy: Spolupráca, partnerstvá, priateľstvá Ženy pomáhajú ženám Ocenenie k 20. výročiu ÚMC Aj ja mením svet k lepšiemu...

Česko – Slovenské stretnutie k Medzinárodnému dňu materských centier

Pozývame vás na online stretnutie k Medzinárodnému dňu materských centier pre zástupcov materských, rodinných a komunitných centier. Stretnutie sa uskutoční 10. 10. 2023 od 13.00 do 15.00 cez Google meet....

APR: Výzvy rodičovstva

V našej "únii" sa staráme aj o vzdelávanie v materských centrách. Zážitkový seminár zameraný na scitlivovanie a rozvoj všímavosti v náročných situáciách prinesie množstvo odpovedí na rodičovské dilemy. Týmto pomáhame...

Rozhovor s… Silvia Mokrišová, Materské centrum Sovička, Sečovce

„Najväčšie zmeny v živote prinesú tie najjednoduchšie dennodenné veci." Ako by si sa predstavila tromi vetami? Líderka a zakladateľka materského centra, ktoré sa stalo časťou, zmyslom môjho života. Vďaka centru...

Aktuálne projekty Únie materských centier

Rodičovstvo ako motivácia k celoživotnému vzdelávaniu

Tešíme sa, že sme opäť v spoločnom medzinárodnom projekte Erasmus+ Trvanie projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 Zapojené krajiny: Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Germany

Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu

Projekt je zameraný na vytvorenie strategických partnerstiev podporujúcich výmenu osvedčených postupov pri vzdelávaní dospelých, ktorí pracujú s dospelými/s rodičmi.

Ženy v komunite

Projekt plánuje dosiahnuť spoločenský pohyb – začať diskusiu nielen v odbornej rovine (pri okrúhlych stoloch) ale aj s mladými ľuďmi v rámci vzdelávania – o tom, ako je možné žiť bez predsudkov, rovnocenne, upozorňuje na stereotypy a predsudky.

Ženy ženám

Vytvorenie poradenského centra pre ženy, kde poskytujeme bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré zažívajú domáce násilie. Vyhľadajte pomoc v materskom alebo rodinnom centre.

Učenie pre život

Projekt zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín. Bezplatný program je určený pre znevýhodnené a sociálne slabé rodiny s deťmi vo veku 0 – 6 rokov.

Láskavo do života

Materské centrá oskytujú prvý kontakt pre ženy počas tehotenstva, pre ktoré organizujú predbežné prípravné kurzy pre materstvo a podporné skupiny pre dojčenie a starostlivosť o deti.

Kampane Únie materských centier

logo_gray_znak
Míľa pre mamu, Únia materských centier

Míľa pre mamu

Najväčšia celoslovenská oslava Dňa matiek.

Ďakujem, že si mama. Verejná zbierka Únie materských centier

Ďakujem, že si mama

Verejná zbierka na podporu materských a rodinných centier.

Vstúpte s dieťaťom, kampaň Únie materských centier

Vstúpte s dieťaťom

Podpora akceptovania rodičov s malými deťmi na verejnosti.

Medzinárodný deň materských centier, kampaň Únie materských centier

Medzinárodný deň materských centier

Medzinárodná podpora materstva a záujmov rodiny.

Akadémia praktického rodičovstva, kampaň Únie materských centier

Akadémia praktického rodičovstva

Rozvoj rodičovských zručností v materských centrách.

Podporte nás

Venujte nám 2 %

2 % z vašich daní nám pomôžu aj naďalej vykonávať našu činnosť a podporovať tak materské a rodinné centrá Slovenska.

Zapojte sa do zbierky

Kúpte si zbierkový predmet a podporíte tak materské alebo rodinné centrum priamo vo vašom meste či obci.

Navštívte centrum

Návštevou materského alebo rodinného centra vo vašom okolí podporíte jeho činnosť a prispejete k rozvoju dobrovoľníckej činnosti.

Sme hrdí na to, kto za nami stojí:

0
členských a sympatizujúcich centier
0
spokojných rodičov a detí
0
zrealizovaných projektov a podujatí

Únia materských centier
nie je len o číslach

Ochraňuje práva žien a rodín s malými deťmi, ovplyvňovaním legislatívnych návrhov a vyjednávaním.

Podporuje materské a rodinné centrá v ich úsilí rásť a vytvárať bezpečný priestor pre rodiny s deťmi.

Svojimi kampaňami šíri hodnoty materstva a rodičovstva na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Pomáha ženám a rodinám, ktoré potrebujú pomoc.

Vstúpte do sveta materských a rodinných centier aj vy.

Sledujte nás na Facebooku