Erasmus +

Kliknutím na obrázok úvodnej strany zmluvy sa otvorí celá zmluva v pdf formáte.

Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +

Kliknutím na obrázok úvodnej strany dodatku zmluvy sa otvorí celý dodatok zmluvy v pdf formáte.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu Erasmus +
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +