Z týchto mladých dievčat raz budú líderky

Z týchto mladých dievčat raz budú líderky

19. januára 2023 Off Od ÚMC

Sme na školách a snažíme sa s mladými ľuďmi hovoriť o tom, ako je možné meniť komunity, ukazujeme zlomky histórie. Skúmame, či rozumejú tomu, že keď vyrastú, budú môcť dokázať veľké veci – veď koľkí z dôležitých a múdrych ľudí vyšli z chudobných pomerov! A každá tá škola je iná – nielen vekom. Ale aj tým, ako sa na nej dospelí k tým deťom správajú.

A na Strednej odbornej škole v Dobšinej sme stretli dievčatá, ktoré – spolu so svojimi učiteľkami – hovoria o chudobe. O stereotypoch, o rozdelení mužského a ženského sveta. A nie je to ľahké počúvanie. Ale čo je pozitívne je to, že vnímajú veľmi citlivo nerovnosti, že rozumejú mechanizmom násilia medzi blýzkymi ľuďmi a mechanizmom obrany proti nemu. A že prostredie, v ktorom sú – tá škola – je ochotná počúvať tiež. 

Aj tieto workshopy pre školy sú realizované v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

#zenyvkomunitach

#norwaygrants

WordPress Photo Gallery Plugin