Ďakujem, že si mama

Verejnú zbierku pod názvom “Ďakujem, že si mama” vyhlasuje každoročne Únia materských centier.

Verejnoprávnym účelom zbierky je podpora sociálnej a dobrovoľníckej práce v materských a rodinných centrách Slovenska, ktoré sa venujú matkám na materskej a rodičovskej dovolenke, ich deťom a rodinám. 

Ako prispieť do verejnej zbierky

Do celoslovenskej zbierky “Ďakujem, že si mama” môžete prispieť kúpou zbierkového predmetu. Zbierkové predmety v cene 1,- € si môžete zakúpiť v materských a rodinných centrách, takmer po celom Slovensku. Taktiež počas verejných akcií, ktoré materské a rodinné centrá organizujú vo svojich mestách a obciach. Kúpou zbierkového predmetu podporíte priamo vaše materské alebo rodinné centrum.

Prečo prispieť do verejnej zbierky

Materské alebo rodinné centrum, ktoré podporíte kúpou zbierkového predmetu, môže z výnosu zo zbierky zveľadiť svoje priestory, zakúpiť športové vybavenie, hračky, knihy, materiál na tvorivé dielne, zorganizovať vzdelávacie kurzy pre mamičky, prípadne zaplatiť prenájom a energie. Každé materské a rodinné centrum si stanoví vlastný účel, na ktorý bude použitý výťažok zbierky “Ďakujem, že si mama”.

Zbierkové predmety

Únia materských centier organizuje verejnú zbierku “Ďakujem, že si mama” už od roku 2007. Účel zbierky zostal po celé roky nemenný, ale zbierkové predmety sme obmieňali, aby boli pre verejnosť neustále atraktívne. Návrhy zbierkových predmetov vychádzali z potrieb a odporučení materských a rodinných centier. Prvým zbierkovým predmetom bola okrúhla magnetka žltej farby v tvare usmiateho slniečka. Od roku 2013 ste si magnetky mohli zakúpiť v šiestich farebných prevedeniach. V roku 2016 sme zbierkový predmet zmenili na chutný medovník, zdobený v tvare slniečka a od roku 2017 sa zbierkovým predmetom stala samolepka s nápisom “Ďakujem, že si mama”.

Verejná zbierka za posledné roky

Verejná zbierka Ďakujem, že si mama 2017

Verejná zbierka s registračným číslom SVS-OVS2-2017/017289 sa uskutočnila na území Slovenskej republiky od 9. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte Tatrabanky a.s., číslo: 2621476190/1100, IBAN: SK51 1100 0000 0026 2147 6190. Peňažné prostriedky boli získané predajom samolepiek s nápisom Ďakujem, že si mama 2017. Samolepky predávali matky z materských a rodinných centier a dobrovoľníci zo stredných škôl, oslovení týmito matkami, vo vybraných obciach a mestách na Slovensku za cenu 1,- €. Zbierka sa konala v 29-tich mestách a organizovalo ju  32 organizátorov. Hrubý výnos  zo zbierky bol  3 737,00,- €.

Čistý výnos verejnej zbierky Ďakujem, že si mama 2017, vo výške  2 989,60,-€, bol použitý na podporu sociálnej práce v materských a rodinných centrách Slovenska.

Verejná zbierka Ďakujem, že si mama 2016

Verejná zbierka sa uskutočnila na území Slovenskej republiky od 26. 4. 2016 do 31. 12. 2016. Bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte Tatrabanky a.s., číslo: 2621476190/1100, IBAN: SK51 1100 0000 0026 2147 6190. Peňažné prostriedky boli získané predajom medovníkov, ktoré predávali matky z materských a rodinných centier a dobrovoľníci zo stredných škôl, oslovení týmito matkami, vo vybraných obciach a mestách na Slovensku, za cenu 1,- €. Zbierka sa konala v 29-tich mestách Slovenska. Hrubý výnos zo zbierky bol 5 463,00,-  €. Náklady na konanie zbierky tvorili čiastku 1 092,80,-€.

Čistý výnos verejnej zbierky Ďakujem, že si mama 2016, vo výške  4 370,20,-€, bol použitý na podporu sociálnej práce v materských a rodinných centrách Slovenska.