Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Teréziu Brunšvikovú?

Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Teréziu Brunšvikovú?

21. februára 2024 Off Od ÚMC

Nevymysleli sme to, čo robíme v materských centrách – už pred nami tu, v každom meste, v každej obci, žili ženy, ktoré ich zmenili. Trpezlivo, pomaly búrali stereotypy. Učili deti, že sa dá žiť aj láskavo, úctivo, tvoriť hodnoty nielen pre seba a pre svoje rodiny, ale pre ostatných nablízku. Skrášľovali spoločné priestory. Vymýšľali spôsoby, ako sa dôstojne postarať o slabších, znevýhodnených. Vzdelávali.

Tie ženy často ostávajú v úzadí, nie sú v učebniciach, nemajú pamätné tabule.

Veď si len hoďte slovné spojenie: „významné osobnosti“ vo vašom meste či obci do google.com. Vypadne vám dlhý zoznam mužov – ten naprojektoval most, ten bol významným riaditeľom školy. Ten to tu vyplienil.

Ale ženy? Prečo v tých zoznamoch nie sú – v pomere 1:1 alebo „fifty – fifty“, tak ako tu spolu žijeme?

Poďme spolu hľadať.

V tejto sérii blogov a statusov prinesieme príbehy z minulosti.

A vás možno napadnú ďalšie a ďalšie mená.

Nezabudnime.

Viete, kto bola Terézia Brunšviková?

Stačí povedať, že to bola starostlivá a citlivá žena so zmyslom pre spravodlivosť?

Pozrime sa bližšie na jej príbeh.

Narodila sa v Bratislave, vlastne vo vtedajšom Prešporku v roku 1775 v šľachtickej rodine. Veľmi mladá sa vydala – a veľmi mladá ovdovela.

V tom čase to nebolo ľahké. Hľadala útechu na rôznych miestach – chvíľu prebývala v matkinom rodnom dome v Budíne, potom u sestry v Rusku.

Stretnutia so švajčiarskym pedagógom Johannom Heinrichom Pestalozzim, ktorý vyučoval deti hravou, ľahučkou formou a snažil sa, aby si osvojili základné vzdelanie, a anglickým vychovávateľom, priekopníkom predškolského vzdelávania (infant school) Samuelom Wilderspinom, sa jej stali doslova osudným.

Pod ich vplyvom založila v roku 1828 v mestskej časti Krisztinaváros v Budíne prvú detskú opatrovňu – škôlku v Rakúsko-Uhorsku s názvom Anjelská záhrada.

Bola presvedčená o tom, že ak sa deťom, ktoré pochádzajú z chudobných pomerov, už v útlom veku ponúkne (ako hovorila) „rozumná“ a z morálneho a náboženského hľadiska bezchybná výchova, budú zdravšie a cnostnejšie a vyrastú z nich čestní ľudia.

Neostala pri jednej opatrovni.  

Zakladala ďalšie a ďalšie: v Pešti, v Banskej Bystrici, v Prešporku – tam otvorila hneď dve škôlky, na Vydrici a na Valonskej ulici, aj v Trnave.

Terézia sa podieľala aj na zriadení prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku.

Prečítajte si viac:

https://dennikn.sk/3492947/terezia-brunsvikova-brunszvik-brunswick-terez-zalozila-prvu-skolku-v-strednej-europe-bol-to-madar-alebo-slovak-5/

https://mytrnava.sme.sk/c/7966127/vzdelavanie-malych-deti-vuhorsku-pozdvihla-grofka-zdolnej-krupej.html

https://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/terezia-brunsvikova-velka-laska-ludwiga-van-beethovena/

A ešte niečo. Ak poznáte inšpiratívne ženy z minulosti vo vašich lokalitách, napíšte nám o nich. Je dôležité poznať vlastnú históriu.

Aj tieto články realizujeme v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách”, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe”

www.norwaygrants.sk

Terézia Brunšvíková na rytine Istvána Szinayho z roku 1860. Zdroj – Wiki Commons