Učenie pre život

Poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier prináša na Slovensko v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net (THSN) program Učenie pre život. Je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín.

 

Zapojte sa aj vy do verejnej finančnej zbierky a pomôžte deťom zo znevýhodnených skupín.

Únia materských centier v spolupráci s The Human Savety Net vyhlásila verejnú finančnú zbierku s názvom „Globálna výzva 2021“. Výnos zo zbierky bude použitý na organizovanie denných letných táborov pre deti, ktoré navštevujú projekt Učenie pre život www.ucenieprezivot.sk v mestách Nitra, Banská Štiavnica, Levice, Žilina, Nižná, Ružomberok a Sečovce.

Bezplatný program Učenie pre život je určený pre znevýhodnené a sociálne slabé rodiny s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Správny vývoj dieťaťa v období 0 – 6 rokov je zásadný pre jeho dobrú a kvalitnú budúcnosť:

 • vývoj mozgu je ovplyvnený génmi, životnými skúsenosťami a prostredím – kombinácia prírody a výchovy;
 • 80 % mozgu dieťaťa sa vyvinie v období do 3 rokov; 
 • rečové centrum v mozgu je najviac formované v období do 2 rokov, potom už len veľmi ťažko;
 • správnym vzdelávaním do 5 rokov dokážeme zlepšiť kognitívne schopnosti (pamäť, reč,     pozornosť, myslenie) a dosiahnuť tak zlepšenie IQ o 8 bodov;
 • správny rozvoj emočnej inteligencie v období do 5 rokov významne ovplyvní schopnosť človeka nadväzovať vzťahy, riešiť problémy a zvládať emócie.

Vzdelávanie je zamerané tak na deti ako aj na ich rodičov.

U detí sa budeme venovať:

 • rozvoju jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovaniu schopnosti sústrediť sa;
 • aktivitám každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena, …);
 • rozvoju zmyslov, spoznávaniu farieb – očami, čuchom, chuťou;
 • rozvoju reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie);
 • rozvoju matematického myslenia;
 • svetu okolo nás – geografia, zoológia, botanika…

Rodičia získajú:

 • lepšiu schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti;
 • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba;
 • schopnosť lepšie komunikovať;
 • väčšiu istotu vo výchove;
 • možnosť budovať vzťahy v komunite;
 • podporu pri riešení rôznych životných a existenčných momentov.

Program štartuje už tento rok v novembri v šiestich materských a rodinných centrách v rámci celého Slovenska:

 • Materské centrum Orechov dvor v Nitre
 • Materské centrum Nezábudka v Žiline 
 • Materské centrum Nevedko v Ružomberku
 • Materské centrum Dupajda v Nižnej
 • Materské centrum Sovička v Sečovce
 • Materské centrum Klokanček v Nitre
 • Materské centrum Medulienka v Leviciach
 • Materské centrum Bakomi v Banskej Štiavnici
 • Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici
 • Materské centrum Hernička v Spišskej Belej

Výber rodín do programu sa uskutočňuje v spolupráci s miestnymi sociálnymi úradmi a úradmi práce, krízovými centrami, ako aj na základe osobnej konzultácie v materskom centre.

Pre viac informácií kontaktujte:

info@ucenieprezivot.sk