Ročné správy

Únia materských centier vám prináša prehľad o živote v materských a rodinných centrách Slovenska, o našom hospodárení, účtovných závierkách, aj o kampaniach a projektoch, ktoré Únia materských centier koordinuje, a na ktorých spolupracuje s  členskými a sympatizujúcimi materskými a rodinnými centrami.