Support the Supporters!

Support the Supporters!
Materské centrá ponúkajú istotu, starostlivosť a pomoc pri svojpomoci.

Podporný program pre členské krajiny medzinárodnej siete materských centier MINE e.V. (Mother Centres International Network for Empowerment), ktoré ponúkajú ukrajinským utečeneckým rodinám dlhodobú bezpečnosť, starostlivosť a pomoc, aby si sami pomohli.

Na Ukrajine sú to predovšetkým matky a rodiny, ktoré utekajú, aby seba a svoje deti dostali do bezpečia do susedných krajín a iných krajín v Podunajsku. V súčasnej situácii vo svete bude MINE e.V. naďalej obhajovať to, čo najviac potrebujeme, pokoj pre mladých aj starých, starostlivosť, bezpečnosť a pomoc pre svojpomoc v komunite.

Členské centrá MINE e.V. na celom svete boli vždy miestami, kde sa matky zapájali pre seba, ako aj pre ostatných – existuje štruktúra, znalosti a vôľa rýchlo reagovať, konať odolne a poskytovať udržateľnú a efektívnu podporu priamo na základnej úrovni.

Cieľ programu

Cieľom programu „Support the Supporters!“ je pomôcť ľuďom pomôcť si sebe samým s využitím existujúcich štruktúr a dlhoročných skúseností siete materských centier v krajinách EUSDR. Materské a rodinné centrá v susedných krajinách Ukrajiny – kde väčšina utečeneckých rodín hľadá útočisko – prispôsobia a rozšíria svoje poslanie a aktivity aj potrebám utečeneckých rodín na budovanie komunity, poradenské a vzdelávacie programy.
Centrá sú dňami otvorených dverí pre všetky generácie.
Táto podpora dáva ženám a rodinám, ktoré utiekli, príležitosť prevziať aktívnu úlohu pri pomoci sebe a iným postihnutým vojnou na Ukrajine. Dlhodobým efektom týchto aktivít je sebaúčinnosť a schopnosť prispieť svojimi vedomosťami a zručnosťami prostredníctvom zapojenia sa a participácie v komunite Materského centra. Toto a vytvorené siete využijú aj pri budovaní siete materských centier na Ukrajine a po svojom návrate sa budú môcť o ne oprieť.

Projekt Support the Supporters financuje MINE e.V. a štátne ministerstvo Baden – Württemberg.