Akadémia praktického rodičovstva

Akadémie praktického rodičovstva sú materské a rodinné centrá, ktoré splnili kritériá stanovené Úniou materských centier. Poskytujú rôzne druhy a formy vzdelávania pre rodičov zamerané na rozvoj rodičovských kompetencií a zručností. Unikátnou aktivitou Akadémií praktického rodičovstva je kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“.

Cieľ kampane

Poskytovať vzdelávanie pre rodičov zamerané na rozvoj rodičovských kompetencií a zručností.
Vzdelávacie aktivity stavať predovšetkým na jedinečnosti prostredia. Materské centrá poskytujú neformálny a nekomerčný priestor, čo významne podporuje proces rodičovského vzdelávania a prirodzeného učenia.

Oblasti rodičovského vzdelávania v Akadémiách praktického rodičovstva

 • Výchova detí – rodičovské zručnosti, riešenie problémových situácií vo výchove a iné.
 • Zdravie a starostlivosť o dieťa – zdravá výživa, očkovanie, prvá pomoc, detské choroby a iné.
 • Predpôrodná príprava – psychoprofylaxia, cvičenie pre tehotné, starostlivosť o novorodenca.
 • Podpora dojčenia – výživa a životný štýl dojčiacej matky, podporné skupiny, poradenstvo v dojčení a iné.
 • Stimulácia a rozvoj schopností a zručností dieťaťa – masáže dojčiat, rozvoj komunikačných zručností, nosenie a manipulácia s bábätkom, znakovanie batoliat, rozvoj dieťaťa v oblasti telesnej, rozumovej a emočnej.
 • Podporné preventívne skupiny pre špecifické kategórie rodičov ako náhradní rodičia, rodičia dvojičiek, rodičia detí s chronickým ochorením, postihnutím, sociálne alebo kultúrne marginalizovaných rodín.

Formy rodičovského vzdelávania v Akadémiách praktického rodičovstva

 • Neformálne učenie. Ide o prirodzené zdieľanie v rodičovských skupinách.
 • Facilitované diskusie. Sú rozhovory, ktoré cielene vedie a riadi facilitátor.
 • Kurzy. Vzdelávanie s vopred pripravenou štruktúrou a obsahom. Jednorazové semináre alebo dlhodobejšie kurzy.
 • Besedy
 • Prednášky

História kampane

Únia materských centier naštartovala v roku 2006 kampaň s názvom „Ako chceme vychovávať naše deti”. Dokázala ňou zjednotiť 30 000 rodičov z 24 krajín sveta, ktoré boli členmi medzinárodnej sieti MINE. V materských a rodinných centrách diskutovali na témy týkajúce sa výchovy detí. Bez ohľadu na krajinu a národnosť, reporty z viacerých krajín sveta poukázali na to, že rodičia túžia po tom, aby ich deti žili v spravodlivejšom a tolerantnejšom svete. Pri výchove detí túžia po vhodných a bezpečných podmienkach,  kde sa deti budú môcť slobodne učiť ľudským hodnotám, ochrane životného prostredia a kde môžu šťastne vyrastať bez vojnových konfliktov.

Do diskusií o výchove detí sa na Slovensku zapojilo 26 materských a rodinných centier so 480 rodičmi, z toho 44 otcov a 49 odborníkov. Pri diskusiách bolo prítomných 369 detí. Kampaň vyvrcholila medzinárodnou konferenciou v Bratislave, v novembri 2006, kde všetky prítomné materské a rodinné centrá podpísali strategický dokument Akčnej platformy.

Viac o kampani Akadémia praktického rodičovstva aj o samotnom rodičovskom kurze “Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému”, nájdete na samostatnej stránke Akadémia praktického rodičovstva.