Vstúpte s dieťaťom

Celoslovenská kampaň “Vstúpte s dieťaťom” je dlhoročnou kampaňou Únie materských centier. Od roku 2005 kampaň významne prispieva k tomu, aby slogan „Vstúpte s dieťaťom” bol nielen prosbou a želaním, ale prirodzeným právom každého z nás. Aby sa rodičia s malými deťmi cítili na verejnosti akceptovaní a prítomnosť detí v kočíku bola v každom zariadení prijímaná bez výhrad.

Cieľ kampane Vstúpte s dieťaťom

 • Monitorovať stav ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.
 • Oslovovať zariadenia, ktoré spĺňajú kritériá kampane Vstúpte s dieťaťom.
 • Motivovať verejnosť k vyhľadávaniu bezbariérových a priateľských zariadení, čím môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života rodín.
 • Motivovať zariadenia k splneniu certifikácie.
 • Vytvoriť katalóg certifikovaných zariadení a distribuovať ho verejnosti.
 • Zaviesť systém zliav s názvom "Rodinný pas", pre rodiny s deťmi, ktoré navštevujú certifikované zariadenia.

Symbol kampane Vstúpte s dieťaťom

Detský kočík sa stal výstižným symbolom kampane Vstúpte s dieťaťom. Kampaň vznikla v období, keď rodičia s malými deťmi mali značne obmedzené práva a možnosti, do ktorých zariadení mohli vstúpiť. Obchody, úrady, kaviarne, reštaurácie, mnohé verejne dostupné miesta, kde dnes mamičky môžu slobodne prísť so svojimi deťmi, mali vstup zakázaný. O zákaze vstupu s kočíkom častokrát vypovedala nálepka na dverách zariadenia.

Revolučná kampaň Vstúpte s dieťaťom

Kampaň Vstúpte s dieťaťom sa v našej spoločnosti stala doslova revolučnou. Vyhľadávaním priateľských zariadení, organizovaním podporných akcií na verejnosti, vysvetľovaním, že aj rodičia s malými deťmi a matky na materskej dovolenke túžia byť súčasťou spoločnosti, malo veľký zmysel. Obchodníci, majitelia hotelových a reštauračných zariadení začali byť ústretovejší a spoločnosť sa začala meniť.

Úspechy kampane Vstúpte s dieťaťom

Dnes sa detská stolička nachádza takmer v každej reštaurácii. Jedálne lístky boli doplnené o detské menu, toalety v obchodných centrách boli doplnené o prebaľovacie pulty, prípadne detské toalety. A na mnohých verejne dostupných miestach a inštitúciách pribudli detské kútiky.

Nominácie na zariadenia priateľské deťom a rodinám

Únia materských centier vyhľadáva zariadenia prostredníctvom materských a rodinných centier a širokej verejnosti v rôznych regiónoch a mestách Slovenska. Návrhy na ocenenie podávajú užívatelia, teda rodiny s deťmi alebo materské a rodinné centrá,  ktoré majú priamu skúsenosť so zariadením. Rovnako sa môžu prihlásiť aj samotní majitelia zariadení, ktorí majú záujem získať certifikát a stotožňujú sa s myšlienkou kampane. Rodiny s deťmi vyhľadávajú, testujúnavrhujú na ocenenie tie zariadenia, ktoré sú ústretové k potrebám rodín s malými deťmi.

Postup pri nominácii zariadenia užívateľmi

Ak ste našli zariadenie, ktoré chcete nominovať, napíšte na umc@materskecentra.sk. Svoj tip na zariadenie a dôvody nominácie napíšte priamo do mailu. Koordinátorka vás bude následne kontaktovať pre dohodnutie podmienok návštevy. Nomináciu následne schvaľuje Únia materských centier. Pokiaľ bolo zariadenie nominované na ocenenie priamo Úniou materských centier alebo niektorým materským a rodinným centrom, už nie je nutná osobná návšteva zariadenia. Koordinátorka projektu “Vstúpte s dieťaťom” zašle zariadeniu certifikát aj nálepku poštou.

Postup pri nominácii samotným zariadením

Nominovať sa môžu aj samotné hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, obchody a verejné inštitúcie. Ak ste majiteľom, prevádzkovateľom, či obchodníkom, prihláste svoje zariadenie a my vás radi osobne navštívime. Po vyplnení detailného dotazníka, skontrolovaní priestorov a ponúkaných služieb, vám koordinátorka projektu “Vstúpte s dieťaťom” osobne odovzdá certifikát s nálepkou.
Vašou aktívnou účasťou na kampani spoločne vytvárame svet, kde sa matky s deťmi a rodičia s malými deťmi cítia príjemne. 

Benefity pre ocenené zariadenia

 • Certifikát s označením “Zariadenie priateľské rodinám a deťom”.
 • Samolepka s príslušným počtom hviezdičiek, ktorá informuje verejnosť, že ste sa dlhodobo zaviazali poskytovať kvalitné služby pre rodiny s deťmi.
 • Zaradenie do zoznamu certifikovaných zariadení na web stránke Únie materských centier www.materskecentra.sk.
 • Zaradenie do zoznamu certifikovaných zariadení v katalógu “Zariadenia priateľské deťom a rodinám”.
 • Propagácia v časopise Materské centrá, distribuovanom verejnosti a všetkým členom a sympatizantom Únie materských centier.
 • Výhodný reklamný priestor na web stránke Únie materských centier, za podmienok stanovených na tieto účely.
 • Medializácia cez partnerské printové a online médiá www.sdetmi.com, www.minitabory.sk,  vybrané regionálne a lokálne médiá.
 • Propagácia v materských centrách daného regiónu, s možnosťou vytvorenia užšej spolupráce s materskými centrami a zlepšenie pozície certifikovaného zariadeniena na trhu.
 • Možnosť využiť logo a certifikát kampane “Vstúpte s dieťaťom” pre vlastné marketingové účely.

Stupne priateľskosti

Každé zariadenie navrhnuté do kampane “Vstúpte s dieťaťom” schvaľuje Únia materských centier na základe vypracovaných kritérií a stupňa priateľskosti. Pozrite si kritériá hodnotenia.

Ubytovacie zariadenia

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier
 • opatrovateľská služba
 • bazén pre deti
 • vnútorné ihrisko

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier
 • opatrovateľská služba
 • bazén pre deti
 • vnútorné ihrisko
 • sauna pre deti
 • zorganizovanie programu pre celú rodinu

Stravovacie zariadenia

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka
 • diétne stravovanie
 • prebaľovací pult
 • dojčiaci kútik

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka
 • diétne stravovanie
 • prebaľovací pult
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko

Vybrané zariadenia Vstúpte s dieťaťom

Cez šípku vľavo pri názve v ľavom hornom rohu mapy zobrazíte filter zariadení podľa počtu hviezdičiek. Kliknutím na názov zariadenia vo filtri alebo ikonu zariadenia na mape zobrazíte popis zariadenia.