Erasmus+ CZ: Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu

Parenthood as motivation for lifelong learning in Mother Centres
Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA204-061445

Trvanie projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Zapojené krajiny

 • Síť pro rodinu, Praha, Česko
 • Únia materských centier, Bratislava, Slovensko
 • Bundesverband der Mütterzentren, Limburg, Nemecko
 • Javni zavod Mala ulica Center za otroke in druzine v Ljubljani, Slovinsko

Témy a plánované stretnutie v rámci projektu

 • Slovinsko - 10. - 14. 6. 2020 - Rôzne prístupy k starostlivosti o deti - práca na ulici, zapojenie rodičov, lesná pedagogika atď.
 • Slovensko - september 2020 - Akadémia praktického rodičovstva a ďalšia pridaná hodnota materského centra
 • Nemecko - február 2021 - Medzigeneračná práca v materskom centre
 • Česká republika - jún 2021 - Svojpomocné skupiny, vedenie materských centier

Cieľ projektu

Cieľom projektu je tvorba metodiky pre materské centrá spojená s krátkou históriou materských centier a najmä:

 • Porovnanie súčasného stavu materských centier v každej zúčastnenej krajine vrátane národných špecifík
 • Príležitosti na spoluprácu na európskej úrovni - spoločné témy a záujmy, kampane
 • Príklady osvedčených postupov nielen v oblasti vzdelávania dospelých v materských centrách

Časový plán, Erasmus. Rodičovstvo

Stretnutie Praha 2019

 V novembri 2019 sa uskutočnilo úvodné stretnutie k projetu – v Prahe.

Hostila nás Síť pro rodinu.

Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu
Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu
Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu
Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu

Partneri projektu

Logo Síť pro rodinu
Logo Malá ulica
Bundesverband der Mutterzenter