Ovce.sk

Ovce.sk

Únia materských centier sa v roku 2014 aktívne zapojila do projektu Sheeplive, teda OVCE.sk. Projekt Sheeplive vznikol z iniciatívy občianskeho združenia eSlovensko, ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk.

Cieľ projektu Ovce.sk

  • Vytvoriť detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál, ktorý sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže a upozorňuje na riziká internetu, mobilov a nových technológií.
  • Na najmenšie deti projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce poučiť, aby vedeli riziko rozpoznať a problém riešiť.

Aktivity projektu

Detský animovaný seriál Ovce.sk sa vracia k tradičnej kreslenej tvorbe pre deti a mládež, ktorú sme poznali z čias Česko-Slovenska. Animované rozprávky vznikli s finančnou podporou EÚ, programu Bezpečný internet.

Medzinárodný internetový portál www.shiplive.eu bol spustený 8. októbra 2009 v slovenskej verzii a rovnako vo verziách národnostných menšín žijúcich na Slovensku, teda v maďarčine a rómčine. Postupne bol portál dopĺňaný o hravý, ale poučný obsah a 8. februára 2011 bol rozšírený na medzinárodnú úroveň. Portál rovnako dobre slúži aj užívateľom so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím a s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami.

Prínos projektu Ovce.sk

Za podpory Únie materských centier a spoločnosti eSlovensko bolo v januári 2014 vyškolených 18 lektoriek z viacerých materských a rodinných centier, ktoré sú členmi ÚMC. Úlohou lektoriek, ktoré začali školiť vo svojich materských a rodinných centrách bolo

  • informovať a vzdelávať rodičov, aby poznali riziká internetu, mobilov a nových technológií,
  • vedeli posúdiť, kedy je dieťa neprimerane dlho na internete a mobile,
  • naučiť rodičov, aby vnímali zmeny správania u detí, ktoré surfujú na internete alebo sú aktívne na sociálnych sieťach,
  • informovať rodičov o bezpečnosti detí a mládeže na internete.

Projekt sa tešil veľkému úspechu v Únii materských centier aj v jednotlivých materských a rodinných centrách.