Materské centrum Nevedko sa otvorilo pre mamy so znevýhodnenými deťmi

Materské centrum Nevedko sa otvorilo pre mamy so znevýhodnenými deťmi

9. októbra 2023 Off Od ÚMC

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských centrách. Ženy, ako sa im zmenil svet, ako dostali nové podnety.

Veď si len skúste si predstaviť, že by tu neboli.
Že by všetky tie dobré veci zmizli.
Cvak!

Tak sme skúsili s Lujzou Garajovou – Schramekovou a Dašou Šimekovou zachytiť aspoň momentky.

Materské centrum Nevedko v Ružomberku bolo jedným z prvých centier na Slovensku, ktoré sa otvorili aj pre mamy, ktoré majú znevýhodnené deti. Musíte sa však dobre pozerať aby ste ich rozoznali, pretože keď realizujú svoje dielničky a herničky, v malom priestore centra, alebo vo veľkej záhrade, ktorú si požičiavajú, mrvia sa tu všetky naraz. Nikomu nikto nezavadzia, nikto sa ničomu nečuduje. Zdanlivé maličkosti – ale aké veľké veci z nich vyjdú, keď zrazu vidíte, ako sa k sebe všetci a všetky pekne správajú. Zmeny sa totiž dejú nenápadne, krok za krokom sa zlepšuje, zjemňuje ten detský aj ten dospelácky svet.

Tak chvíľu počúvajte líderku centra Andreu Dobošovú.  

Aj tieto videá sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk