Medzinárodný deň materských centier

Medzinárodný deň materských centier je medzinárodná kampaň, do ktorej sa zapájajú materské a rodinné centrá sveta, združené v medzinárodnej sieti MINE. Slovensko je dlhoročným členom MINE. V roku 2010 vytvorili členské materské centrá jednu spoločnú ideu – podporovať materstvo a hájiť záujmy rodiny. Myšlienku sa rozhodli prezentovať na spoločnej medzinárodnej akcii pod názvom Medzinárodný deň materských centier. K zahájeniu kampane si vybrali výnimočný dátum – 10. 10. 2010. Odvtedy sa kampaň už tradične koná vždy 10. októbra.

Cieľ kampane Medzinárodný deň materských centier

Spájať materské a rodinné centrá celého sveta,

  • aby sa navzájom lepšie spoznávali,
  • získavali poznatky o iných krajinách,
  • o sociálnom zabezpečení rodín s deťmi,
  • vymieňali si praktické skúsenosti v oblasti výchovy detí, rodičovského vzdelávania a tvorivých aktivít,
  • participovali na spoločných medzinárodných projektoch.

Medzinárodný deň materských centier, kampaň Únie materských centier

Objavme svet materských centier

Ústredným mottom medzinárodnej kampane je slogan Objavme svet materských centier.

Slovensko lídrom medzinárodnej kampane

Lídrom Medzinárodného dňa materských centier (MDMC) sa každoročne stáva iná krajina. Únii materských centier sa podarilo počas 5. ročníka tejto medzinárodnej kampane, spojiť svet. Do kampane sa zapojili materské a rodinné centrá niektorých krajín sveta, ktoré pripravili oslavy Medzinárodného dňa materských centier vo svojich krajinách. Vďaka tejto príležitosti mohla Únia materských centier v roku 2014, predstaviť svetu našu krajinu aj činnosť členských materských a rodinných centier. Pútavými prezentáciami sme predstavili Slovensko ako krajinu bohatú na tradície, kultúru, prírodné krásy a zviditeľnili sme aj históriu nášho hlavné mesta. Po Nemecku, Bulharsku, Českej republike a Argentíne, sme sa stali piatou krajinou, ktorá zorganizovala Medzinárodný deň materských centier.

Ústredná téma kampane

Líderská krajina má možnosť zvoliť si nosnú tému kampane MDMC. Po predchádzajúcich ročníkoch, keď nosnou témou pre Bulharsko bola medzinárodná kuchyňa a pre Argentínu hudba, naše rozhodnutie bolo jednoznačné. V roku 2014 všetky materské centrá sveta spájala téma “Z rozprávky do rozprávky”. Pre materské a rodinné centrá, ktoré sú denne navštevované stovkami rodín s malými deťmi, je rozprávkové prostredie prirodzené. Tak ako na Slovensku sa počas osláv Medzinárodného dňa materských centier čítali, hrali a počúvali tradičné slovenské rozprávky, tak aj v zahraničných materských centrách spracovali ich národné rozprávky a organizovali rozprávkové karnevaly.  Cez jednu nosnú tému, ale mnohými spôsobmi, akými materské centrá sveta tému spracovali a prezentovali,  sme sa vzájomne inšpirovali, a tým naplnili ústredné motto Medzinárodného dňa materských centier “Objavme svet materských a rodinných centier”.

Prezentačné videá

Prezentácie o Slovensku

Prezentácie o regióne Bratislava

Bedeker o Únii materských centier

 

Plagát na stiahnutie:

Vo formáte jpg

Na vpisovanie