Keď žiaci a žiačky hovoria, že ich vzorom sú ich učiteľky… to hreje

Keď žiaci a žiačky hovoria, že ich vzorom sú ich učiteľky… to hreje

11. októbra 2023 Off Od ÚMC

Je zaujímavé, ako rýchlo zabúdame na to, čo prežili ľudia pred nami a poučili sa zo zlých príbehov. Ale keď sú zaujímavé, keď nám dôjde, že neboli iní ako my a začneme sa rozprávať o ich príbehoch, začne to byť zaujímavé. Ako v Základnej škole Eugena Ruffinyho, kde sme spolu hľadali najmä tie ženy v Dobšinej, ktoré možno raz vstúpia do učebníc. A viete, kto nám vyšiel? Pani učiteľky, no fakt, nevymýšľame si.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk