Konferencia Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

Konferencia Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

2. októbra 2023 Off Od ÚMC

Takmer dva roky sme zbierali materiál. Rozprávali sme sa s vami – so ženami, ktoré menia svoje komunity a aj s tými, ktoré to robili pred vami. Premýšľali sme, skúmali a analyzovali, čo všetko museli urobiť, aby zmenili svet okolo seba a urobili z neho lepšie miesto pre život.

Tak si nájdite čas a príďte na konferenciu ŽENY, KTORÉ ZMENILI SVOJE KOMUNITY, kde o tom, čo sme zistili, budeme hovoriť. Stretneme sa, vzájomne sa inšpirujeme. Je to dôležité.

18. 10. 2023 od 9.00 do 15.30 hod. v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva v Bratislave.

Program nájdete nižšie a prihlášku tu:

Prihláška sa na konferenciu

Aj táto konferencia je realizovaná v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

Predstavte si svoje mesto, alebo svoju obec bez toho, čo v nej vybudovali ženy. Často dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu. Priestory pre tie najmenšie deti a ich rodičov. Neformálne vzdelávanie pre veľkých aj malých. Burzy a výmeny čohokoľvek – od oblečenia po hračky a knižky. Karnevaly, minifestivaly. Čitateľské kluby. Komunitné záhrady a svojpomocné ihriská. Pomoc pre tých najslabších, všetky tie zbierky, či doučovanie.

Mená tých, ktoré to všetko vytvorili, často ani nepoznáme.

„Dejiny starostlivosti“ v našej spoločnosti takmer neexistujú – neučí sa o nich, málo ich vidno vo verejnom diskurze. Veď všetky tie dobré veci, ktoré ju tvoria sa zdajú často tak tak banálne, že ich ľahko prehliadneme. Podobne ako ľahko prehliadame doma, že za nedeľným obedom, za čistou bielizňou, za pohladením a prijatím, za tou istotou že „tu je vždy príjemne“, „tu sa ku mne správajú fér“ a „sem sa v zlých časom môžem kedykoľvek vrátiť“, niekto konkrétny – nejaká žena – stojí.

Ako sa pozerať na fenomén starostlivosti v slovenskom prostredí? Ako tému jeho hodnoty dostať do k politickým elitám aj k lokálnym autoritám. Do škôl. Ako sa na ňu pozerať z hľadiska možností jej podpory z verejných zdrojov? A ako naša spoločnosť vytvára podmienky, aby bola vnímaná ako dôležitá aj zamestnávateľmi?

Bližšie informácie už čoskoro…

Ženy, ktoré zmenili svoje komunity – program

9.15 – 10.30

blok č. 1

Ako sme skúmali život žien, ktoré menili svoje komunity

výsledky kvalitatívneho výskumu oral herstory, ktorý Únia materských centier realizovala 2021-23

10.3010.45 coffe break

10.45 – 12.15

blok č. 2

Prečo sa na Slovensku tak málo hovorí o význame starostlivosti. Naozaj je taká samozrejmá?

Mená žien, ktoré zakladali ženské spolky, neskôr materské aj rodinné centrá, ktoré oživovali komunitné priestory a život v nich, ktoré boli vždy pri tom, keď bolo potrebné niekomu, nejakej skupine ľudí, pomôcť, často ani nepoznáme – ani v minulosti, ani dnes. Neučí sa o nich, nie sú v prehľadoch tých, ktorí sú “dôležití”. Hodnota ich práce je nízka. Pritom často prinášali nové myšlienky, výrazne zmenili kvalitu života ľudí. Aké sú dôvody tohto stavu? Ako fenomén starostlivosti a jej hodnoty dostať do povedomia verejnosti? A ako k nemu budovať rešpekt?

12.15 – 12.45 coffe break

12.45 – 14.15

blok č. 3

Ako vnímajú fenomén starostlivosti formálne autority a inštitúcie? A ako sú na projekty, spojené s ňou vyčleňované verejné zdroje?

Veľa aktivít, ktoré realizujú ženy rôznych profesií – nie iba špecialistky – prinášajú do komunít a verejných priestorov nečakané oživenie. Nové formy vzdelávania malých detí a ich blízkych, rôzne programy, komunitný rozvoj, vzdelávanie, kultúru či starostlivosť o verejný priestor. Ako ich dokáže štát, ale aj miestna správa rešpektovať a podporovať? A vôbec: prečo ženy tak ťažko dostávajú priestor pri rozhodovaní o verejných zdrojoch?

14.15 – 15.00

blok č. 4

diskusia s účastníkmi a účastníčkami

Realizované s podporou:

V spolupráci s:

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

www.norwaygrants.sk