Rozkladali sme históriu na atómy

Rozkladali sme históriu na atómy

16. októbra 2023 Off Od ÚMC

V gymnáziu, kde inde ako na Školskej, sme boli 17. apríla 2023 v Dubnici nad Váhom. A bolo to zaujímavé. Gymnazistky totiž chceli vedieť, ako sa ženy dokázali napriek neporovnateľne horším podmienkam presadiť. Aké múdre, tvrdohlavé a húževnaté museli byť. A bolo to zaujímavé, rozkladať históriu na atómy.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk