Keď sa ženy kdekoľvek stretnú, vzniknú vždy ďalšie dobré veci

Keď sa ženy kdekoľvek stretnú, vzniknú vždy ďalšie dobré veci

1. júna 2023 Off Od ÚMC

Materské centrá sú niekedy zbytočne skromné. Nehovoria o sebe, ako veľmi intenzívne menia život komunít okolo seba, o množstve ich činností iné organizácie v mestách a obciach, kde pôsobia, často nevedia. A tak sme zrealizovali sériu stretnutí v rôznych mestách. Sedeli sme v kruhu – ženy z rôznych mimovládnych organizácii, ale aj nezávilsé aktivistky v Sečovciach, Rožňave, Senci, Žiline, Ružomberku, Banskej Bystrici aj v Bratislave – a zdieľali to dôležité z našej práce. Hľadali sme cesty, v čom by sme sa vedeli stretnúť a spojiť v aktivitách, ktoré zlepšia život veľkým aj malým. Takto, nenápadne sa rodia spojenectvá a prichádzajú nápady. 

Aj tieto okrúhle stoly sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách”, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe”  

Na tomto mieste si môžete pozrieť video záznamy z okrúhlych stolov v rámci projektu Ženy v komunite. Videá sa otvoria v novom okne vo formáte mp4:

Sečovce

Senec

Levice

Ružomberok

Rožňava