Ochranná známka

Míľu pre mamu chráni ochranná známka

Únia materských centier je vlastník ochrannej známky podujatia „Míľa pre mamu“. Povoľuje organizovať Míľu pre mamu svojim členom a sympatizantom.  Majiteľ ochrannej známky môže od porušovateľa žiadať rovnako náhradu škody a navyše aj primerané zadosťučinenie, najmä ak ide o nemajetkovú ujmu. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať zhodné alebo zameniteľné označenie s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary či služby.

Najdôležitejšie dôvody na zápis označenia

  • Majiteľ známky je v dôsledku práv vyplývajúcich zo zápisu do registra chránený proti všetkým, ktorí by chceli jeho zákonné práva na ochrannú známku porušovať.
  • Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary a služby.
  • Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné.
  • Majiteľ ochrannej známky môže od porušovateľa žiadať náhradu škody a navyše aj primerané zadosťučinenie, najmä ak ide o nemajetkovú ujmu.