Časopis – Materské centrá

Časopis Únie materských centier distribuujeme členským materským a rodinným centrám, sympatizantom, samosprávnym krajom, predstaviteľom štátu, univerzitným knižniciam. V materských a rodinných centrách sú jednotlivé čísla prístupné verejnosti. Prioritne sa časopis venuje aktivitám v materských a rodinných centrách, celoslovenským kampaniam Únie materských centier, spolupráci a podpore centier zo strany samosprávy a verejnej správy a tiež rodičovským témam.
 
Náklad: jar 5000 ks, jeseň 500 ks

Formát: A5/plnofarebná verzia

Ročník XVI. - 2020

Nenápadné mamy výnimočných osobností – 4

Rodičovstvo ako motivácia k celoživotnému vzdelávaniu v- 7

Materské centra pomáhajú aj v čase koronakrízy – 8

Ľudské práva a stereotypy – 9

Vyhradené pre najmenších – 10
Rodičovský klub v MC Včielka – 12
Knižkujeme so Sovičkou – 14
MC Zornička v Liptovskom Mikuláši –  16
Medulienka pomáhala s ihriskami  – 17
Od malička do Malíčka – 18
Starostlivosť o seba počas MD a RD – 20
Som autimatka – 22
Veda hrou – 24
Gravitácia – 26
Mrkvové placky – 29
Detský studený cestovinový šalát – 30

Kliknutím na obrázok sa vám zobrazí celý časopis v pdf.

Ročník XV. - 2019

Číslo  2/ 2019

V tomto čísle prinášame témy:

 • Medzinárodný deň materských centier 
 • Aby sny nezostali snami
 • Ku komunitnej práci treba slobodu mysle
 • S Pepcom na Pohode
 • Zo života materských centier
 • Unesco pamiatky na Slovensku
 • Čo je to svetlo
 • Pečieme s deťmi

Kliknutím na obrázok sa zobrazí časopis v pdf formáte. 

Číslo  1/ 2019

V tomto čísle prinášame témy:

 • Míľa pre mamu 2019
 • Axxes školiace kurzy
 • Spoločne vytvárame možnosti pre lepší život
 • Pohyb a hra
 • Hra s fotografiou
 • Detské divadlo Malinka v MC Pastierik
 • MC Sovička s vôňou jari realizuje projekty
 • Znaková reč pre počujúce batoľatá
 • S bacilom MC v krvi – Ľubica Bránická, Martina Nakáčková, Katarína Scott
 • Výchova dieťaťa v zahraničí alebo iný kraj, iný mrav
 • Mamy vplývajú na dejiny
 • Ako sa hrali naši? 
 • S deťmi v parížskych múzeách
 • A viac zo života materských centier.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí časopis v pdf formáte. 

Ročník XIV. – 2018

Číslo 2 / 2018

V tomto čísle prinášame témy:

 • Projekt Učenie pre život
 • Konferencia Láskavo do života
 • Tradície na pleci
 • Stretnutia blízkych duší
 • Dá sa to aj inak
 • Prenesme atmosféru domova do našich pôrodníc
 • Praktický fyziotréning pre obdobie šestonedelia
 • A viac zo života materských centier.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí časopis v pdf formáte.

Číslo 1 / 2018

V tomto čísle prinášame témy:

 • Sme vďační, že stoja pri nás naše mamy – hovoria manželia Adriana a Juraj Kemkoví
 • Príbehy o dobrých ženách
 • Rodičovstvo vie spojiť mnohých ľudí, priblížila v rozhovore Barbora Rakovská
 • Rady fyzioterapeutky
  Peckove nožičky (ochorenie “konská”noha) – ako to zvladnuť
 • Mediácia – alternatívna forma urovnávania sporov…aj manželských
 • A viac zo života materských centier.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí časopis v pdf formáte.

Ročník XIII. – 2017

Číslo 2 / 2017

 • Rozhovor s herečkou Kikou Letkovou
 • Medzinárodný deň materských centier
 • Prečo projekt Ženy ženám
 • Zo života RC Obláčik, Bratislava, MC Sovička v Sečovciach, MC Gašparko, Nová Baňa,
 • RC Dlháčik, Bratislava
 • Mama nastupuje do práce – MC Žabka, Stará Turá
 • Informatívne dni
 • Canisterapia nie je iba hranie sa so psom
 • V zime k moru
 • Slivkový koláč – recept

Číslo 1 / 2017

 • Rozhovor s hercom Mariánom Mitašom
 • Z poradne Ženy ženám: Neviem prečo to nevyšlo
 • Mozaika z centier: Sovička, Sečovce; Včielko, Považská Bystrica; Piškótka, Svätý Jur; Prešporkovo, Bratislava
 • Stará Jedáleň – komunitné centrum pre mladých
 • Tipy na dovolenku… a oveľa viac