Gymnázium v Rožňave je plné premýšľajúcich mladých ľudí

Gymnázium v Rožňave je plné premýšľajúcich mladých ľudí

17. októbra 2023 Off Od ÚMC

Nechcelo sa im iba pozerať sa a počúvať to, čo im prinesieme. Nadšene hľadali vlastné paralely, dôležité ženy vo svojom regióne a pýtali sa na sociálne fenomény, ktoré ovplyvňujú životy žien.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk