V Soli sme hľadali porozumenie na sociálnych sieťach

V Soli sme hľadali porozumenie na sociálnych sieťach

9. októbra 2023 Off Od ÚMC

Vôbec nie je jednoduché nájsť kód, ktorým budeme komunikovať s mladými ľuďmi o postavení žien v spoločnosti. Na základnej škole v Soli (to je obec na skok od Vranova nad Topľou) sme si vybrali sociálne siete a s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi aj žiačkami a žiakmi sa pozreli na to, ako sa na ženy pozeráme v ich anonymite. A že sa nemusíme len pozerať, ale že sa v online priestore dá nájsť aj nesmierne veľa inšpiratívnych vecí. A verte, že bolo pre obe strany zaujímavé počúvať sa navzájom.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“


www.norwaygrants.sk