Kontakt

Únia materských centier, občianske združenie

Sídlo

Odborárske námestie 3
(vhod cez Májkovu ul.)
811 07 Bratislava

E-mail

umc(at)materskecentra.sk

IČO, DIČ

IČO: 30847508
DIČ: 2021750599
Nie sme platcami DPH.

Účet

č. ú.: Tatra banka a.s. 2622844653/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2284 4653

Kontaktný formulár

  Ľudia v ÚMC

  Ing. Daniela Konečná

  Ing. Daniela Konečná

  štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra ekonomiky a projektov,
  koordinátorka projektu THSN&Generali: Učenie pre život
  Tel.: +421 915 930 833
  e-mail: daniela.konecna(at)materskecentra.sk

  Zuzana Melušová Kutarňová

  Riaditeľka centra advokácie a koordinácie
  Tel.: +421 905 390 453
  e-mail: zuzana.melusova(at)materskecentra.sk

  Katarína Scott

  Mgr. Katarína Scott

  Koordinátorka projektu Erasmus+
  zástupkyňa ÚMC a Slovenska na medzinárodných fórach a projektoch
  Tel.: +421 917844910
  e-mail: katarina.scott(at)materskecentra.sk

  Katarína Jarinová

  Katarína Jarinová

  Zástupkyňa ÚMC a Slovenska v Medzinárodnej sieti materských centier
  +421 902 355 592
  e-mail: katarina.jarinova(at)materskecentra.sk

  Silvia Mokrišová

  Bc. Silvia Mokrišová

  Koordinátorka projektu Višegrad Fund: Láskavo do života,
  Koordinátorka čitateľskej gramotnosti pre najmenších

  Mária Ondráčková

  Mária Mai Ondráčková

  Koordinátorka projektu Erasmus+ CZ: Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu – MC ako akadémia praktického rodičovstva

  Ida Želinská

  PhDr. Ida Želinská

  Vedúca poradenského centra Ženy ženám, Základné a špecializované sociálne poradenstvo
  Linka poradne: 0915 930 831
  e-mail: poradna(at)materskecentra.sk

  PhDr. Soňa Holíková

  PhDr. Soňa Holíková

  Šéfredaktorka časopisu Materské centrá, manažérka pre publicitu
  Tel.: 0915 930 840
  e-mail: holikovasona2018(at)gmail.com