Kontakt

Únia materských centier, občianske združenie

Sídlo

Odborárske námestie 3
(vhod cez Májkovu ul.)
811 07 Bratislava

E-mail

umc(at)materskecentra.sk

IČO, DIČ

IČO: 30847508
DIČ: 2021750599
Nie sme platcami DPH.

Účet

č. ú.: Tatra banka a.s. 2622844653/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2284 4653

Kontaktný formulár

Ľudia v ÚMC

Ing. Daniela Konečná

Ing. Daniela Konečná

štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra ekonomiky a projektov,
koordinátorka projektu THSN&Generali: Učenie pre život
Tel.: +421 915 930 833
e-mail: daniela.konecna(at)materskecentra.sk

Zuzana Melušová Kutarňová

Riaditeľka centra advokácie a koordinácie
Tel.: +421 905 390 453
e-mail: zuzana.melusova(at)materskecentra.sk

Katarína Scott

Mgr. Katarína Scott

Koordinátorka projektu Erasmus+
zástupkyňa ÚMC a Slovenska na medzinárodných fórach a projektoch
Tel.: +421 917844910
e-mail: katarina.scott(at)materskecentra.sk

Katarína Jarinová

Katarína Jarinová

Zástupkyňa ÚMC a Slovenska v Medzinárodnej sieti materských centier
+421 902 355 592
e-mail: katarina.jarinova(at)materskecentra.sk

Silvia Mokrišová

Bc. Silvia Mokrišová

Koordinátorka projektu Višegrad Fund: Láskavo do života,
Koordinátorka čitateľskej gramotnosti pre najmenších

Mária Ondráčková

Mária Mai Ondráčková

Koordinátorka projektu Erasmus+ CZ: Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu – MC ako akadémia praktického rodičovstva

Ida Želinská

PhDr. Ida Želinská

Vedúca poradenského centra Ženy ženám, Základné a špecializované sociálne poradenstvo
Linka poradne: 0915 930 831
e-mail: poradna(at)materskecentra.sk

PhDr. Soňa Holíková

PhDr. Soňa Holíková

Šéfredaktorka časopisu Materské centrá, manažérka pre publicitu
Tel.: 0915 930 840
e-mail: holikovasona2018(at)gmail.com