Erasmus+: Konsolidácia budovania komunity vo verejných obývačkách

Projekt „Konsolidácia budovania komunity vo verejných obývačkách“, spolufinancovaný z programu Erasmus+, je iniciatívou, ktorej cieľom je posilniť ducha komunity a rozvíjať vzdelávanie dospelých v samosprávnych miestnych priestoroch. Projekt, ktorý potrvá 19 mesiacov od septembra 2023, sa zameria na široké sprístupnenie vedomostí o „verejných obývačkách“ Materských a rodinných centier, zlepšenie kvality vzdelávania dospelých ponúkaných v týchto priestoroch a zabezpečenie trvalo udržateľného riadenia takýchto centier pre komunitu.

Časový rámec a kód projektu:

19 mesiacov (1. september 2023 – 31. marec 2025)

Kód projektu: 2023-1-NL01-KA210-ADU- 000153549

Špecifické ciele projektu

Špecifické ciele projektu sú: analyzovať mechanizmus komunitného organizovania vo verejných obývačkách, zhodnotiť a zlepšovať kvalitu vzdelávania v deviatich kľúčových dimenziách a rozvíjať metódy, ktoré uľahčia prenos organizačných znalostí budúcim komunitným lídrom.

Našim cieľom je mať na konci projektu komplexnú analýzu dynamiky verejných obývačiek, súbor hodnotených a vylepšených vzdelávacích nástrojov a stratégií na udržanie kontinuity týchto verejných priestorov v komunite. Okrem toho predpokladáme posilnenú spoluprácu a networking medzi zúčastnenými organizáciami.  

Zúčastnené organizácie:

Stichting Nest! (Holandsko)

MINE Mütterzentren Internationales Netzwerk für Empowerment e.V. (Nemecko)

Mother Nature (Maďarsko)

UMC Únia materských centier (Slovensko)

Síť pro rodinu (Česká republika)

Každá organizácia prináša do projektu svoje jedinečné odborné znalosti a odhodlanie , čím sa zabezpečuje rôznorodý a bohatý príspevok k spoločným cieľom.

Síť pro rodinu