Ženy majú rovnaké možnosti. Alebo aj nie.

Ženy majú rovnaké možnosti. Alebo aj nie.

18. októbra 2023 Off Od ÚMC

Museli sme vstať, podeliť sa na skupiny a skúšať argumentovať. Na niektorých školách majú deti jednoducho viac temperamentu… vlastne si hovoríme, že tam, kde nielen sedia a počúvajú, ale aj prodikujú, nesúhlasia, prinášajú vlastné pohľady majú viac slobody a učia sa ňou narábať. Tam, kde to iskrí, tam sa pestuje skutočné kritické myslenie. Tak to bolo aj na Pionierskej v Rožňave.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

www.norwaygrants.sk