Základná škola Zlatá je naozaj zlatá

Základná škola Zlatá je naozaj zlatá

10. októbra 2023 Off Od ÚMC

Základná škola Zlatá (stojí na ulici Zlatá v Rožňave) je sídlisková škola na ktorú chodia nesmierne zvedavé deti. Pýtali sa na všetko, čo sme priniesli: samé hľadali informácie o dôležitých – silných, múdrych a statočných ženách, ktoré žili kedysi v Rožňave. Skladali ich príbehy a premýšľali, prečo sa nedostali do učebníc.

Aj tieto workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách“, ktorý bol podporený z programu Domáce a rodovo podmienené násilie , ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“


www.norwaygrants.sk