Zbierka dobrej praxe z materských a rodinných centier zo Slovenska, Česka, Maďarska, Bosny a Srbska

Zbierka dobrej praxe z materských a rodinných centier zo Slovenska, Česka, Maďarska, Bosny a Srbska

3. júla 2023 Off Od ÚMC

Ženy a matky v materských a rodinných centrách riešili potrebu neformálneho vzdelávania rodičov a opatrovateľov s cieľom zlepšiť rodičovské zručnosti a v konečnom dôsledku sa stať lepším rodičom, ktorý denne formuje deti a mení svet k lepšiemu. Táto príručka je zbierkou inovatívnych programov a metód, ktoré sú úspešné v miestnych komunitách a majú potenciál na využitie v iných krajinách. Rodičovské programy a kurzy v materských a rodinných centrách môžu umocniť spoločné poslanie partnerstva.

Projekt, počas ktorého sa zmenil náš svet.

Únia materských centier Slovensko bola koordinátorom projektu Erasmus+ Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu, ktorý prebiehal od septembra 2020 a ukončili sme ho v marci 2023. Zapojené organizácie vytvorili strategické partnerstvo zamerané na neformálnu výchovu rodičov. Jadrom projektu bolo školenie vedúcich materských a rodinných centier zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a Srbska, ktoré sa uskutočnilo v partnerských centrách s ich odborníkmi, ktorí odovzdali svoje know-how a podelili sa o vzorový workshop zameraný na zlepšenie rodičovských zručností. Účastníci školení sa zamerali na prácu so všetkými opatrovateľmi, napríklad rodičmi, starými rodičmi, osamelými rodičmi, rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia či rodičmi zdravotne postihnutých detí. Tieto stretnutia boli primárne ponúkané na výmenu vedomostí a praktických zručností, inšpiráciu, zdieľanie a demonštráciu dobrej praxe v ich prirodzenom prostredí. Diskutovali sme o dôvodoch, prečo sa rozhodli pre daný typ vzdelávania, aký majú prístup, aké postupy používajú, aké metódy sa im osvedčili, kde sú problémy súvisiace s príslušným typom rodičov a komunít z národného a kultúrneho hľadiska. Vzdelávanie rodičov je dôležitou súčasťou aktivít partnerov a existuje výzva na kurzy na získanie lepších rodičovských kompetencií. Materské centrá zároveň dokážu vplývať na rodičov a opatrovateľov, aby zmenili svoj postoj k výchove a vzdelávaniu svojich detí.
V roku 2019 sa naša spoločnosť zmenila. Žili sme svoj život, svoj štandard, radosti, starosti, stres, no všetko plynulo tak s istotou. Zrazu do našich životov vstúpil maličký vírus a prevrátil celý náš svet naopak. Museli sme sa rýchlo prispôsobiť a rýchlo reagovať na zmeny.
My matky aj otcovia sme mali na pleciach ťažké bremeno, nič zvláštne, čo by sme predtým nerobili, no v rýchlo meniacich sa podmienkach sa akoby od nás stále očakávalo, že budem držať rodinu pokope, upokojovať deti, vychovávať ich s láskou, že zostaneme mamami a pritom sa staneme navyše aj učiteľkami, psychologičkami, opatrovateľkami, že zachováme v našich životoch aspoň kúsok istoty. Aj keď možno samé v sebe sme ju stratili. Sociálne sme boli izolované, no v sebe sme mohli nájsť skryté schopnosti a stať sa lepšími a ukázať deťom, ako žiť a zlepšovať život okolo seba aj keď sme obmedzovaní. Naučili sme sa akosi prijímať tú neistotu a flexibilne reagovať na zmeny, no nestratiť svoj cieľ. Naučili sme sa viac zomknúť, pomôcť a poradiť si navzájom, viac sa počúvať a podporovať. Táto naša schopnosť sa ešte viac vystupňovala v roku 2022, roku, keď začala vojna na Ukrajine. Táto tragická udalosť ľudí prinútila nájsť v sebe to možno hlboko skryté, súcit, a zase sme to boli my mamy, čo sme cez slzy potláčali strach a bezmocnosť a ukázali okoliu to krajšie.
A naše deti, či už bábätká alebo mladí dospeláci, toto všetko vnímali, prinášali nám nádej, nútili nás smiať sa cez slzy a pomáhať nám, jednoducho žili s nami a nútili nás byť lepšími kvôli nim aj kvôli nám. A hlavne všetko zvládnuť a meniť svet k lepšiemu. A verím, že práve toto si z týchto rokov zmien a tragédií zapamätajú – to, ako rodičia dokázali žiť, myslieť na iných a zvládnuť to. Že dokázali byť lepší, ako rýchlo sa meniaci svet, v ktorom vtedy žili.
Táto zbierka dobrej praxe je dôkazom, ako sa komunity založené zdola vedia zmobilizovať, zistiť aktuálne potreby a nájsť spoločne kvalitné riešenia pre aktuálne ťažkosti rodičov. Všetci partneri úspešne zvládli cestovné obmedzenia spôsobené pandémiou Covid-19, komunikáciu v online priestore a zrozumiteľne sme si odovzdávali a distribuovali informácie. Vďaka časovému predĺženiu projektu sme realizovali všetky aktivity prezenčne, ktoré posilnili osobné a profesionálne vzťahy. Zbierku si môžete voľne stiahnuť v linku nižšie a je uložená aj v Členskej zóne.

Best Practises Handbook