Informačný seminár: Kedy je človek digitálne zručný?

Informačný seminár: Kedy je človek digitálne zručný?

15. októbra 2019 Off Od ÚMC

Projekt: AXESS

 Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

 

Miesto konania:

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Termín konania:

28.10. 2019, 9:30 – 13:00 hod

Všetky informácie získate po kliknutí TU