Poradenské centrum Ženy ženám v projekte

Poradenské centrum Ženy ženám v projekte

9. septembra 2019 Off Od ÚMC

Únia materských centier spúšťa v septembri 2019 dopytovo-orientovaný projekt so zameraním na dva ciele:

  1. Poradenské centrum Ženy ženám

Únia materských centier pôsobí v rámci celého Slovenska vo svojich 50-tich členských materských/rodinných centrách (MC/RC). Potreba vytvorenia poradenského centra vyústila zo skúseností v našich členských organizáciách – MC/RC, ktoré pôsobia na Slovensku už 20 rokov.

Poradenské centrum Ženy ženám poskytuje komplexnú ochranu a podporu vďaka pracovnému tímu našich odborníčok.

 

2. Cieľom je aj zvýšiť  informovanosť o všetkých formách násilia a ochrany pred ním.

Únia materských centier identifikovala prostredníctvom práce so ženami v materských centrách potrebu poskytovať nielen priame špecializované poradenstvo pre ženy ohrozené násilím, ale aj začať o téme prirodzene hovoriť.

 

OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Operačný program Ľudské zdroje

NFP312040T175

Dĺžka projektu: 9/2019 – 12/2020