Daj nám spätnú väzbu na pripravované online kurzy

Daj nám spätnú väzbu na pripravované online kurzy

25. júla 2019 Off Od ÚMC

V rámci záverečnej fázy projektu Axxes ťa prosíme o spätnú väzbu, ktorá nám pomôže zlepšiť obsah aj dostupnosť kurzov, preto ťa prosíme, aby si:

 

 1. Si klikol/klikla na platformu Axess http://www.axesslearning.eu/training_sk.php

 

 1. Vyber si kurz a prečítaj si dostupné info – je tam prezentácia, videá, odporúčané čítanie, 5 kľúčových faktov, dodatočné zdroje s informáciami a iné – všetko v oranžovom menu

 

Tu je zoznam kurzov:

 1. Vzdelávaním k udržateľnému rozvoju– http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=52

Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o tom, ako sa ekonomický rast a sociálny progres môžu vyvíjať zároveň s dôslednou ochranou životného prostredia.

 1. Zvyšovanie povedomia o otvorenej vláde – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=53

Tento kurz predstavuje koncept otvorenej vlády ako predpoklad modernej demokracie. Otvorenosť vlády dáva šancu občanom zúčastňovať sa na tvorbe politiky a pre vládu vytvára príležitosť budovať si dôveru občanov.

 1. Kreatívne využitie digitálnych technológií – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=46

Tento modul by vám mal pomôcť posilniť vašu kreatívnu stránku a vybaviť vás súborom základných a praktických nástrojov, ktorými môžete začať tvoriť a stavať na nich.

 1. Práca s informáciami –  http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=47

V tomto kurze nájdete niekoľko zaujímavých nápadov ako prezerať, hľadať a filtrovať dáta na internete, ako aj nejaké tipy ako využiť internet čo najlepšie.

 1. Digitálne zručnosti – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=48

V tomto kurze nájdete základné informácie o digitálnych zručnostiach a hlavne sa naučíte, ako čo najlepšie využiť smartfóny.

 1. Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=49

V tomto kurze predstavíme koncept netikety na internete a jeho pravidlá.

 1. Identifikácia problému: ako rozpoznať pravý problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ. – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=44

Cieľom tohto modulu je vysvetliť účastníkom, čo znamená riešiť problémy vo všeobecnosti a v digitálnom prostredí, ako rozpoznať najbežnejšie technické problémy a ich možné riešenia. Toto by mohlo zlepšiť počítačové zručnosti účastníkov.

 1. Plán aktivít a manažment projektu – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=45

Kurz poskytuje informácie, ktoré sú dôležité vo vzťahu k manažmentu projektu, projektovému cyklu a plánovaniu aktivít.

 1. Zamestnanosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie –  http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=50

Cieľom tohto kurzu je priblížiť všeobecný koncept EÚ zameraný na financovania a podporu samo-zamestnania.

 1. Pracovné príležitosti na sociálnych sieťach – http://www.axesslearning.eu/ficha_sk.php?id_ficha=51

Cieľom kurzu je rozvinúť schopnosť písať proaktívne opisy v CV a hľadať príležitosti na trhu práce.

 

3.       Vyplnili spätnú väzbu tu: https://forms.gle/x4jgLdyDvtfnfvGW7 NEZABUDNITE: napísať názov kurzu