“Práca” v materskom centre bola “láska na prvý pohľad”

“Práca” v materskom centre bola “láska na prvý pohľad”

22. mája 2024 Off Od ÚMC

Materské centrum Klokanček je v projekte Učenie pre život už od začiatku, od roka 2018. Realizujú ho dve naše líderky – Beátka a Katka na dvoch miestach v rámci Nitry. Prvým je Útulok pre jednotlivcov s deťmi a druhým je Komunitné centrum Drážovce.

„My pracujeme trochu inak, ako ostatné materské centrá v tomto projekte. Mamičky s deťmi nechodia do centra, ale my navštevujeme zariadenie Útulok pre jednotlivca s deťmi v Nitre či Komunitné centrum v Drážovciach. V týchto priestoroch s nimi pracujeme. Čo práca bude obnášať sme trochu vedeli, lebo toto je prevažne rómska klientela a s takýmito komunitami sme mali predchádzajúce skúsenosti – robili sme rôzne výtvarné dielne, hrávali divadlo…,“ začínajú svoje rozprávanie líderky z Nitry.

 

  1. Na úvod nám prezraďte niečo o vás…

Beáta:  Matka, partnerka, žena podporujúca rodiny, ktoré majú záujem o rozvoj seba a svojich detí. Mám Vysokú školu Pedagogickú – primárne vzdelanie, výtvarnú výchovu a  nadstavbové štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umění s orientáciou na divadlo. Rada chodím do prírody – jej nádhera a dokonalosť ma nabíja novou silou a vnútorným pokojom.

Katka: Vždy ma zaujímala práca s ľuďmi. Vyštudovala som školskú psychológiu, takže aj profesijne ma to k tejto práci ťahalo. Rada pomáham a podľa mňa klientela, s ktorou sa v tomto projekte pracuje, potrebuje pomoc z viacerých stránok. Ako z odbornej, tak i z ľudskej, je tu dôležitá práca srdcom.

  1. Čo je náplňou vašej práce?

Beáta: Cez týždeň chodíme do dvoch sociálnych zariadení, kde realizujeme projekt Učenie pre život – montessori dielne, výtvarné, hudobné a dramatické aktivity. Poskytujeme individuálne poradenstvo sociálne znevýhodneným rodinám. V materskom centre Klokanček realizujeme výtvarné dielne, cvičenia na loptách pre rodičov s deťmi. Hráme divadielko pre deti v materských centrách, v materských a základných školách a kultúrnych podujatiach pre deti.

 

  1. Čo obnášali začiatky spolupráce Učenia pre život?

Beáta: Vyžadovalo to naučiť sa lepšie vnímať ľudí zo sociálne slabších rodín, viac porozumieť ich vnímaniu a mysleniu. Pochopiť ich vzorce správania. Som rada, že je umožnené deťom a rodičom zo znevýhodnených rodín  rozvíjať  sa a pracovať na sebe a, že táto práca kontinuálne trvá a je podporovaná už viac ako 5 rokov. Veľmi sa mi páči možnosť realizovať montessori pedagogiku. Považujem ju za výborný pedagogický systém.

Katka: K tomu, aby sme začali v projekte robiť, sme mali spravené montessori kurzy, boli sme oboznámené s cieľmi projektu, víziami.

 

  1. Ako vnímate program Učenie pre život teraz?

Beáta: Skúsenosti, radosť, ale aj hľadanie možností na rozvoj iných, aj seba samého a … učenie sa životu.

Katka: Projekt Učenie pre život je výborne postavený, má podľa mňa veľký zmysel. Najviac oceňujeme, že matky majú možnosť sa stretávať, zdieľať, postupne sa oboznamovať s výchovnými postupmi, ktoré sú prínosom pre ich deti. Deti trávia zmysluplne čas, zvykajú si vďaka montessori aktivitám na kľudnú prácu, hry, ktoré ich jemne rozvíjajú. Projekt mi rozšíril obzory v rámci práce s rizikovou kategóriou, pretože ženy, s ktorými pracujeme sú často v depresiách, v extrémne zložitých životných situáciách.

 

  1. Ako u vás prebieha Učenie pre život?

Katka: Projekt prebieha v zariadení Útulok pre jednotlivcov s deťmi. Stretávame sa raz do týždňa. Stretnutia robíme buď vo vnútri, v spoločenskej miestnosti alebo vonku na ich uzavretom dvore. Snažíme sa zaradiť výtvarné aktivity, nakoľko sa pri nich uvoľnia nielen deti ale hlavne matky. Ďalej zaraďujeme montessori aktivity pre deti, spievame s orfovými nástrojmi, gitarou, tvoríme rôzne darčeky, obrázky. Hrávame aj divadlo. Počas toho všetkého sa ženy postupne otvárajú, rozprávajú nám životné príbehy, snažíme sa ich inštruovať, ako vychovávať deti, a aký prístup k nim majú mať. Rodín máme väčšinou 10. To je aj kapacita zariadenia. Občas niektorá rodina odíde, ale veľmi rýchlo ju nahradí iná. Sú to matky s deťmi, ktoré sú buď rozvedené alebo zostali s deťmi samé, bez domova, bez akéhokoľvek zázemia. Väčšinou sú Rómky.

  1. Aké príbehy vo vás rezonujú?

Beáta: Pozorovanie a reakcie našich rodín – nielen detí , ale aj mamičiek  – ich sústredené pozorovanie príbehu, v istých chvíľach som mala pocit, že divadielko pre deti je určené najmä našim mamičkám z UPŽ.

Katka: Väčšina príbehov je veľmi smutná. Ženy sa opakovane vracajú, ťažko si hľadajú stále bývanie, prácu. Veľa z nich si hľadá nových partnerov, ale poväčšine opäť zostanú samé.

 

  1. Napriek ťažkým príbehom k vám tieto rodinky veľmi radi chodia, dokážu sa pri vás aspoň na chvíľu uvoľniť. Vzniknú počas vašich stretnutí aj zábavné, úsmevné momenty?

Beáta: Bolo veľmi milé pozorovať mamičky pri športových súťažiach, konkrétne v skákaní vo vreci – ich nasadenie a prežívanie – naozaj to vyvolalo úsmev aj na mojej tvári.

Katka: Úsmevných je pomenej, ale sú. Ako napríklad, keď sme s deťmi spievali detské pesničky, mamičky sa postupne pridávali a vznikla úžasná atmosféra, ako na koncerte. Uvoľnili sa, spievali naozaj krásnymi hlasmi, a aj sa roztancovali v šťastnej nálade. Alebo sa naháňali spolu s deťmi s loptou akoby sa vrátili do detských čias a pritom sa bezstarostne smiali.

  1. Na čo ste najviac hrdá?

Beáta: Keď vidím zväčšujúci sa záujem rodičov o vzdelávanie a spokojnejšie, tvorivejšie deti. Deti a rodičov rozvíjajúcich svoju osobnosť a úsmev na ich tvárach.

Katka: Nemôžem povedať, že som hrdá, ale dobrý pocit mám z toho, že postupne sme si rodiny získali natoľko, že nám dôverujú, a cítia sa pri nás uvoľnene, čo naozaj v ich prípade nebýva často. Ale na to, aby vznikla dôvera bolo treba veľa času, preto je výborné, že v tomto zariadení môžeme pokračovať aj po roku, s tými istými rodinami. Špeciálne tu je to dôležité.

 

  1. Aké máte najbližšie plány?

Beáta: Som vďačná Únii materských centier a Poisťovni Generali, že realizujú už šiesty rok projekt pre znevýhodnené rodiny. Mojím cieľom je naďalej rozvíjať a zlepšovať aktivity, tvorivo a naplno ich realizovať.

Katka: Pokračovať v projekte s otvoreným srdcom a prinášať im pokoj a samozrejme aj informácie o výchove a o správnom rodičovskom prístupe.