Rozhovor s… Silvia Mokrišová, Materské centrum Sovička, Sečovce

Rozhovor s… Silvia Mokrišová, Materské centrum Sovička, Sečovce

24. júla 2023 Off Od ÚMC

„Najväčšie zmeny v živote prinesú tie najjednoduchšie dennodenné veci.”

Ako by si sa predstavila tromi vetami?

Líderka a zakladateľka materského centra, ktoré sa stalo časťou, zmyslom môjho života. Vďaka centru a projektu posúvam aj svoje vnútorné hranice a mám možnosť robiť veci, ktoré ma bavia a napĺňajú.

Štúdium, Rodina, hobby?

Ukončila som bakalárske štúdium na Univerzite Mateja Bela v BB, s manželom máme 2 radostné deti, ktorým sa snažíme ukazovať reálny svet a viesť ich k základným hodnotám, športu a čítaniu. Ja mám blízko k športu (bicyklovanie, plávanie, turistika) a k čítaniu kníh.

Prečo pracuješ ako líderka v MC?

Aby som mohla zmysluplne tráviť čas a stretávať sa s inými matkami a deťmi, musela som takéto centrum založiť a doteraz v ňom som a od dobrovoľníctva sa práca v centre stala aj mojim zamestnaním.

Čo je náplňou tvojej práce?

Náplňou práce je viesť materské centrum, zabezpečovať bežný režim od jednoduchej prítomnosti, vytvárať prostredie a aktivity pre matky s deťmi až po PR prácu, back office prácu, písanie projektov, hľadanie nových možností a samozrejme aj práca na projektoch, ako je napríklad Učenie pre život. Čiže dni sú veľmi rôznorodé, ale naučila som sa si ich režimovo plánovať, aby boli aj efektívne.

Prečo si vzala spoluprácu na Učení pre život?

Mala som pocit, že môže priniesť niečo nové pre mňa ako aj pre komunitu. Bol to projekt na niekoľko mesiacov, čiže z dlhodobého hľadiska mi to prišlo prínosné.

Čo to všetko obnášalo?

Áno, bolo to časovo náročné, ale aj obohacujúce, naučiť sa pracovať s pravidelnou skupinou, určovať limity-hranice, vedieť sa odosobniť, nemať predsudky a súcit, spracovávať množstvo informácií a veľmi veľa čiastkových cieľov, na ktorých som musela pracovať aj ja sama.

Ako vnímaš program Učenie pre život teraz?

Ja ho robím 4 roky, nabehla som o rok neskôr ako ďalšie centrum. Dal mi veľa sebapoznania, ako aj rozhľadu a vzal mi asi len jedine viac času, ako som si myslela na začiatku:-), myslím v dobrom slova zmysle. Priniesol mi oveľa bližší vzťah s ostatnými líderkami, pretože predtým sme až tak v úzkej spolupráci neboli, a to je úžasne.

Aké príbehy v Tebe rezonujú?

Sú to rôzne príbehy, ale asi najviac z obdobia, keď som robila program priamo v MC, tak príbeh nepočujúceho chlapca, ktorý posúval svoje hranice a v programe bol veľkým prínosom. Z obdobia v komunitnom centre príbeh opäť chlapca, ktorý na začiatku programu nemal očný kontakt, nekomunikoval, nezapájal sa a po 2 rokoch v programe sa stal z neho “malý veľký škôlkar” bez problémov.

Na čo najradšej spomínaš?

Neviem… najradšej spomínam na spoločné aktivity, či už karneval, alebo aktivity, keď sme niečo vyrábali a tam bolo vždy veľa úsmevných príhod.

Zmenila by si niečo?

Nie, beriem to ako celok aj s chybami, vďaka ktorým sme sa mohli učiť obojstranne.

Na čo si najviac hrdá?

Globálne asi to, že som v projekte už štyri roky a stále mám pocit, že mám prínos pre projekt a že je potrebný a môže malými zmenami raz docieliť veľké zmeny v živote detí, ale aj rodičov.

Aké máš ciele/plány?

V rámci materského centra by som veľmi rada udržala toto krásne “rozhýbané obdobie”, ktoré prináša do komunity veľa aktivít a podnetov. V rámci programu – aby som ho úspešne nastavila a napĺňala aj ďalší rok. A čo sa týka mňa a rodiny, aby som si našla viac času na moje koníčky a pre rodinu :-).