APR: Výzvy rodičovstva

APR: Výzvy rodičovstva

8. septembra 2023 Off Od ÚMC

V našej “únii” sa staráme aj o vzdelávanie v materských centrách. Zážitkový seminár zameraný na scitlivovanie a rozvoj všímavosti v náročných situáciách prinesie množstvo odpovedí na rodičovské dilemy.

Týmto pomáhame rodičom lepšie porozumieť svojím deťom a samým sebe. Zlepšujeme klímu v rodine a komunitách.

Ak by ste sa mali záujem zúčastniť sa, kontaktujte nás.