ROZHOVOR s…. Katarína Jarinová, Materské centrum Nezábudka, Žilina

ROZHOVOR s…. Katarína Jarinová, Materské centrum Nezábudka, Žilina

3. júla 2023 Off Od ÚMC

Katka je v programe Učenie pre život ako líderka celých 5 rokov. Bola pri jeho zrode a má bohaté skúsenosti s prácou so sociálne slabými rodinami. Napriek tomu, že sa stretáva s neľahkými osudmi, stále vidí pozitívny dopad a potenciál programu. O svojej práci rozpráva prirodzene a dokáže pomenovať jej silné aj slabé stránky. V materskom centre sa stretla s mnohými problémami, ktorým čelia aj teraz, no ona sa nikdy nevzdáva.

„Program Učenie pre život ukazuje cestu rodičom, keď nevládzu, pre svoje bytostné starosti, vidieť potreby svojich detí. Dáva nádej, príležitosti a vzdeláva. A mne dal možnosť byť toho súčasťou a privoňať k inklúzii.“

1. Ako by si sa predstavila tromi vetami?

Som Katarína Jarinová, som mamou dvoch detí a bývam neďaleko Žiliny. Snažím sa stáť pevne nohami na zemi, ale mať pritom aj svoje bunky ďalej vo vesmíre. Nie celkom rada vystupujem zo svojej komfortnej zóny, no robím to.

2. Prezraď nám o sebe viac.

Po škole som strávila nejaký čas v zahraničí, kde som sa tiež venovala starostlivosti o deti. Keď sa narodil môj syn, neskôr dcéra, mala som predstavu a plány, niektoré sa vyplnili, iné sa pomenili, tak, ako to v živote chodí. Teraz doma vnímame tínedžerské vlny a riešime, čo prinášajú. Mám rada čas pre seba, ticho, tvorenie, cestovanie, ľudí a komunikáciu s nimi, spoznávať ich, spoznávať krajiny, dobré filmy…

3. Ako si sa dostala k materskému centru?

Keď sa narodil môj syn, mala som predstavu, ako s ním chcem tráviť čas. Prirodzene som hľadala aktivity, kde by sa mohol rozvíjať v bezpečí mojej prítomnosti a zároveň v kolektíve rovesníkov. Našla som Nezábudku v Žiline a už som s ňou zostala. Neskôr prišla dcéra a tá už „od bruška“ prijímala atmosféru Materského centra.

4. Ako ste sa stali súčasťou Učenia pre život?

V programe som od začiatku, bola som s Úniou materských centier pri jeho zrode. Ladili sme moduly a aktivity a riešili sme, ako bude v praxi vyzerať. Takto som vedela, že je vhodný aj pre Nezábudku. Prirodzene, počas rokov došlo k mnohým zmenám, narazili sme na niektoré prekážky, no vždy sa objaví niečo, za čo som rada. Aj keď niekedy to dobré vidíte až s odstupom času.

5. V čom spočíva metóda Montessori, ktorú používate v programe, a aké sú jej hlavné zásady?

Metóda vznikla na základe dlhodobého pozorovania potrieb a záujmov detí. Spočíva v jasne pripravenom prostredí s pevnými pravidlami a zásadami, kde dieťa vo svojom tempe a bez svojich vnútorných hraníc rozvíja všetky schopnosti a zručnosti celým telom aj duchom. Metóda rešpektuje senzitívne obdobia detí, slobodnú voľbu práce, to, že ruka je nástrojom ducha. Ponúka zmyslovo-pohybové aktivity a zážitkové učenie.

6. Jedným z princípov metódy je správna komunikácia s dieťaťom – čo je pri nej dôležité dodržiavať?

Každé dieťa má svoje tempo a svoj spôsob, formu učenia sa. Je dôležité na toto prihliadať. Pri komunikácií sa kladie veľký dôraz, aby veci boli jasne definované, ľahko odkontrolovateľné bez akéhokoľvek pocitu nadradenosti.

7. Mnohí sa môžu domnievať, že dieťa pri tejto metóde nemá určené žiadne hranice…

Podľa mňa je opak pravdou. V rámci metódy Montessori je dodržiavanie hraníc veľmi dôležité. V nemalej miere, okrem iného, vplývajú aj na vývoj správneho sebavedomia dieťaťa. Tieto hranice sú však láskavé, niektoré sú až také prirodzené, až sú neviditeľné.

8. Ako konkrétne tento program pomáha sociálne slabším rodinám?

Zraniteľné rodiny musia vyvinúť omnoho viac úsilia, aby ich deti dosiahli svoje malé – veľké výhry. Potreby detí, práve pre mnohé bytostné starosti, ktoré sú v rodinách prioritou, zostávajú často nevypočuté, nie je na ne priestor. Program im umožňuje stretávať sa pravidelne v pripravenom prostredí s potrebným vybavením a s kvalifikovanou lektorkou. Ponúka časopriestor, v ktorom je rodinám poskytnuté poradenstvo, plnohodnotné zážitkové učenie, integrácia s možnosťami inklúzie. Je bezplatný, čiže odpadá finančná záťaž a hlavne pomáha vyrovnávať šance detí na dobrý život, dáva nádej, príležitosti a vzdeláva.

9. Čo to všetko obnášalo vniesť program do materského centra?

Školenia, inšpirácie, nové informácie, aj veľa ťažkých chvíľ a otvorenie nových obzorov. Ale najmä, sú to príbehy – hoci majú spoločného menovateľa, každý je v niečom iný. Školenia? Mnohé sú už za mnou, no iste ma mnohé ešte čakajú. Ale tie sú super. S kolegyňami sa vieme navzájom inšpirovať, podržať a je s nimi sranda! Ťažké chvíle striedajú tie ľahšie, pozitívne, a presne – nové obzory vyvažujú pocity stagnácie a frustrácie. Čas je premenná, ktorá sa javí ako nedostatková, ale väčšinou sa dá regulovať. Je potrebné si veci dobre nastaviť, potom sa dá šetriť trochu časom. Všetko toto má jedno spoločné. Posúva nás to ďalej, otvára myseľ i možnosti.

10. Aké príbehy v Tebe rezonujú?

Mnohé. Striedajú sa tie, keď sa mamy s nami delia s ťažkými životnými situáciami, s tými, keď sa niečo podarilo. Ale aj tie, veľké či malé, kde sa niečo podarilo.

11. Na čo najradšej spomínaš?

Tak ešte aj dnes sa smejeme na spomienke na prvé leto. V tábore v Kľačne sme sa v jeden večer, keď sme uložili deti spať, stretli náhodne na chodbe. Neskôr sme zavolali aj ďalšie mamy a kolegyne z centier a bola chodbovica. V pyžamách a papučkách sme si skúšali starodávne stredoveké účesy, chôdzu dám v róbach, pleťové masky, spievali a hrali na gitare aj na metle… Veľká sranda bola. No najradšej spomínam na tiché úsmevy mamičiek pri pozorovaní úspechov, posunov svojich detí. Tú ich hrdosť.

12. Dalo by sa niečo urobiť inak?

Áno, ak by to bolo v mojich silách, chcela by som dať možnosť rodinám byť v programe dlhšie.

13. Aké máte s MC najbližšie plány?

MC minulý rok prišlo o priestory, takže plán je zveľadiť nový priestor, rozbehnúť v ňom aktivity a nájsť riešenie platenia nájmu, ktorý je oproti predošlému priestoru nepomerne vyšší.

👨‍🎓Program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali Slovensko už 5 rokov. Program, ktorý dáva možnosť deťom zo sociálne slabších rodín šancu rozvíjať svoj potenciál a postaviť sa na rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými deťmi. Realizuje sa v jedenástich lokalitách na Slovensku a vedú ho práve naše materské centrá:

Materské centrum Dúha Orechov dvor v Nitre, Materské centrum Klokanček v Komunitnom centrum Drážovce a Útulku pre jednotlivcov s deťmi, Materské Centrum Nezábudka, Nevedko – Materské centrum Ružomberok, Materské centrum Sovička, Medulienka – materské centrum Levice, Materské centrum Bakomi, Materské centrum Mamina, Materské centrum Hernička

Viac informácií o programe získate tu:

https://www.materskecentra.sk/ucenie-pre-zivot/

https://ucenieprezivot.sk/

#materskecentra #ucenieprezivot #Generali #deti #menissvetklepsiemu #uniamaterskychcentier #mom #familytime #slovensko #momlife #rodina #materskecentra #mama