Učenie pre život

Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali prináša na Slovensko v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net (THSN) program Učenie pre život. Tento program je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis. Je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín.

5 rokov programu

Pred piatimi rokmi sa vďaka globálnej iniciatíve skupiny Generali The Human Safety Net, ktorá sa venuje rozvoju potenciálu ľudí zo znevýhodnených komunít a pôsobí v 23 krajinách sveta, spojili materské centrá po celom Slovensku a začali realizovať projekt UČENIE PRE ŽIVOT. Vymysleli spôsob, ako pracovať s deťmi od 0 do 6 rokov, ktoré žijú so znevýhodnením alebo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Chceli prispieť k tomu, aby sa tieto deti mohli postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými deťmi. Aby ich štart do škôlky či školy bol čo najjednoduchší a aby mali šancu rozvíjať svoj potenciál.

Pomoc pre viac ako 400 rodín

Za päť rokov (2018 – 2023) prešlo programom UČENIE PRE ŽIVOT viac než 400 rodín. Bezplatný program Učenie pre život je určený pre znevýhodnené a sociálne slabé rodiny s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.
Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás. Súčasťou programu sú letné tábory pre rodiny, špeciálne formy doučovania, budovanie sietí pomoci, otváranie kontaktov s inými inštitúciami, vydávanie publikácie Učenie pre život.

Už dnes vieme, že po absolvovaní programu viac ako 83 % rodín z programu hovorí, že získalo lepšie kompetencie pri výchove detí. Až 76 % sa pod vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne.

U detí sa venujeme:

 • rozvoju jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovaniu schopnosti sústrediť sa;
 • aktivitám každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena, …);
 • rozvoju zmyslov, spoznávaniu farieb – očami, čuchom, chuťou;
 • rozvoju reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie);
 • rozvoju matematického myslenia;
 • svetu okolo nás – geografia, zoológia, botanika…

Rodičia získavajú:

 • lepšiu schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti;
 • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba;
 • schopnosť lepšie komunikovať;
 • väčšiu istotu vo výchove;
 • možnosť budovať vzťahy v komunite;
 • podporu pri riešení rôznych životných a existenčných momentov.

Materské centrá, ktoré realizujú program UČENIE PRE ŽIVOT

 • Materské centrum Dúha Orechov dvor v Nitre
 • Materské centrum Klokanček v Nitre: Komunitné centrum Drážovce a Útulok pre jednotlivcov s deťmi
 • Materské centrum Nezábudka v Žiline
 • Materské centrum Nevedko v Ružomberku
 • Materské centrum Dupajda v Nižnej
 • Materské centrum Sovička v Sečovce
 • Materské centrum Medulienka v Leviciach
 • Materské centrum Bakomi v Banskej Štiavnici
 • Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici
 • Materské centrum Hernička v Spišskej Belej
 • Materské centrum Stonožkine Slniečka v Senici
 • Rodinné centrum Akodoma vo Svite
 • Wings Martinské Materské centrum v Martine
 • Materské centrum Blšky vo Veľkom Záluží 
 • Materské centrum Meduška v Rožňave
 • Rodinné centrum Bambuľkovo v Galante
 • Rodinné centrum Bubbli v Kalnej nad Hronom
 • Materské centrum Margarétka v Rimavskej Sobote
 • Rodinné centrum Svet rodiny vo Zvolene 
 • Materské centrum Pastierik v Košiciach
 •  

Výber rodín do programu prebieha v spolupráci s miestnymi sociálnymi úradmi a úradmi práce, krízovými centrami, ako aj na základe osobnej konzultácie v materskom centre.

Viac informácií nájdete na https://ucenieprezivot.sk/

Kontakt: info@ucenieprezivot.sk 

Mediálne výstupy: Tlačová správa