Míľa pre mamu – registrácia

Zaregistrujte svoje prejdené kilometre pomocou tejto aplikácie a venujte ich niektorému z materských a rodinných centier.