Grundtvig – Stuttgart, Mníchov, Freiburg, Nemecko

Grundtvig No 5

Téma: Ako si matky navzájom pomáhajú v rannom materstve
Miesto: Stuttgart, Nemecko – viacgeneračný dom
Dátum: 19.- 23. 3. 2014

Grundtvig – Vzájomná pomoc matiek – Stuttgart, Nemecko

 

Grundtvig No10

Téma: Ako si matky navzájom pomáhajú v rannom materstve
Miesto: Freiburg, Nemecko
Dátum: 15 – 19.1.2015

Grundtvig – správa z mobility Začlenenie, vyčlenenie a diskriminácia – Freiburg, Nemecko
Grundtvig – Začlenenie, vyčlenenie a diskriminácia – Freiburg, Nemecko
Grundtvig – report Slovakia – Freiburg, Nemecko
Grundtvig – questions- Freiburg, Nemecko