Kategória: Akadémia praktického rodičovstva

8. septembra 2023 Off

APR: Výzvy rodičovstva

Od ÚMC

V našej “únii” sa staráme aj o vzdelávanie v materských centrách. Zážitkový seminár zameraný na scitlivovanie a rozvoj všímavosti v…