Programom UČENIE PRE ŽIVOT prešlo viac ako 400 rodín

Programom UČENIE PRE ŽIVOT prešlo viac ako 400 rodín

20. apríla 2023 Off Od ÚMC

Materské centrá už 5 rokov ponúkajú priestory a možnosti pre rozvoj malých aj veľkých v programe UČENIE PRE ŽIVOT. Vedú ich obetavé ženy, ktorým záleží na druhých. Dokážu pomenovať potreby, neustále skúšajú vymýšľať niečo pre druhých, mobilizujú komunity a získavajú zdroje.

Pred piatimi rokmi sa vďaka globálnej iniciatíve skupiny Generali The Human Safety Net, ktorá sa venuje rozvoju potenciálu ľudí zo znevýhodnených komunít a pôsobí v 23 krajinách sveta, spojili materské centrá po celom Slovensku a začali realizovať projekt UČENIE PRE ŽIVOT. Vymysleli spôsob, ako pracovať s úplne maličkými deťmi od 0 do 6 rokov, ktoré žijú so znevýhodnením alebo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Chceli prispieť k tomu, aby sa tieto deti mohli postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými deťmi. Aby ich štart do škôlky či školy bol čo najjednoduchší a aby mali šancu rozvíjať svoj potenciál.

Za päť rokov (2018 – 2023) prešlo programom UČENIE PRE ŽIVOT viac než  400 rodín, najmä tých, ktoré sú ohrozené chudobou, žijú vo vylúčených komunitách, majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých rodičia z rôznych dôvodov (napríklad invalidita, či ďalšie malé deti) nemôžu pracovať, alebo je ich príjem veľmi nízky, rodinám, ktoré uviazli v dlhovej pasci alebo ženám, ktoré utiekli z násilných vzťahov, ale aj jednorodičovským domácnostiam či mnohopočetným rodinám.

Každý týždeň sa tieto rodiny stretávajú s lektorkami, líderkami centier, a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti detí, ktoré preberajú aj ich rodičia. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás. Súčasťou programu sú letné tábory pre rodiny, špeciálne formy doučovania, budovanie sietí pomoci, otváranie kontaktov s inými inštitúciami, vydávanie publikácie Učenie pre život.  

Už dnes vieme, že po absolvovaní programu viac ako 83 % rodín z programu hovorí, že získalo lepšie kompetencie pri výchove detí. Až 76 % sa pod vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne.

Nie je to však len o vzdelávaní detí a rodičov, ale aj o prijímaní odlišností. Svet je farebný a vďaka programu UČENIE PRE ŽIVOT sa materské centrá otvorili zraniteľným ľuďom, ktorí by sami od seba do centier neprišli. Museli vo svojom prístupe, v programoch centier, v komunikácii, zmeniť to, čo fungovalo pre ľudí, ktorí ich vyhľadávali, na niečo iné, čo bude fungovať ešte férovejšie, lepšie, ľudskejšie. Líderky materských centier stáli pred mnohými otázkami: „Ako vysvetlíme ostatným mamám, že niektoré nemusia platiť za aktivity? Čo im povieme, keď sa budú pýtať prečo poskytujeme výhody? A ako zdôvodníme, aký to bude mať prínos pre ich deti?“ Museli zbúrať predsudky, negativistické myslenie.

A predsa sa to dalo. Dokázali presvedčiť komunity okolo seba, že pomáhať je normálne. Že sa dá naučiť tolerancii, pomoci, spolupráci a že to všetkým v konečnom dôsledku zvýši kvalitu života.

Projekt UČENIE PRE ŽIVOT sa realizuje v jedenástich lokalitách na Slovensku – v Nitre, v lokalite Orechov dvor, v Drážovciach, v Leviciach, v Banskej Štiavnici, v Sečovciach (a v Jastrabí nad Topľou), v Spišskej Belej, v Ružomberku, v Žiline, v Nižnej, v Banskej Bystrici.

Na program Učenie pre život môžete aktuálne venovať aj svoje 2 % z daní. Darujete tak deťom zo znevýhodnených rodín šancu na lepší život. Viac informácií nájdete na https://ucenieprezivot.sk/.

Ak chcete získať viac informácií o projekte a aktivitách, kontaktujte prosím:

Daniela Konečná, dancakon@gmail.com, mobil 0915 930 833