TeamWorks Summit 16. – 18. 11. 2022

TeamWorks Summit 16. – 18. 11. 2022

28. novembra 2022 Off Od ÚMC

Benátky, Taliansko

Pracovné stretnutie The Human Safety Net –

62 neziskoviek z 24 krajín sveta z 3 svetadielov

Deň 1.: streda 16. novembra

Začínalo sa od včasného rána, keďže logistika z miesta ubytovania na miesto konania bola časovo náročná. Emma Ursich šéfka THSN nás uvítala a pripomenula prvé okrúhle výročie celej iniciatívy – 5 rokov programu.

Doobedie mala prezentáciu generálna riaditeľka/ocenená v roku 2021 cenou Yidan Dr. Rukmini Banerji, ktorá predstavila prácu svojej Pratham Education Foundation vrátane humorných historiek spojených so svojou dlhoročnou prácou. V Indii je štartovacia čiara pre projekty so vzdelávaním detí podmienená veľkým počtom ľudí pod hranicou chudoby a podmienky hlboko pod západoeurópskym štandardom.

Poobedie bola prezentovaná téma Keď súkromný a sociálny sektor spoja svoje úsilie a schopnosti pre lepší dopad v podobe prezentácie prvých konkrétnych výsledkov v komunite s veľkým potentciálom pre každú neziskovku.

Pracovne sme deň ukončili osobnou návštevou stálej interaktívnej výstavy „The world of potential“, ktorú sme si všetky a všetci užili. Spoločensky ešte nasledovala spoločná večera v 6 reštauáciách v centre mesta, na konci ktorej bol každej skupine doručený odkaz s úlohou. Každá skupina si mala vymyslieť a zdokumentovať vlastnú predstavu mosta/prepájania sa. Vyhodnotenie bolo na druhý deň ráno.

Deň 2.: štvrtok 17. novembra

Druhý deň začal spomínaným prezentovaním fotiek všetkých skupín a ocenením najúspešnejšej z nich.

Nasledovalo krátke vystúpenie predsedu predstavenstva THSN nadácie Gabriele Galateri di Genola a hneď po ňom prezentácia Ayla Goksel, výkonnej riaditeľky Özyeğin Social Investments, ktorá súčasnosti prednáša aj na londýnskej ekonomickej univerzite. Mala názov Partnerstvá pre lepší dopad.

Zvyšok doobedia prebehol v pracovných skupinách, v tej našej sme mali tému Finančnej gramotnosti ako možného nástroja na zlepšenie zručností účastníkov/účastníčok projektov. Prebehla veľmi živá diskusia medzi všetkými prítomnými zástupkyňami organizácií. Výsledok bol prezentovaný jedným z nás, na pódiu, ako aj zhrnutia ostatných skupín rovnako vybranými zástupkyńami/zástupcami.

Poobedná časť začala pozvánkou na pódium pre viaceré/viacerých zástupkyne/zástupcov neziskoviek, aby stručne tlmočili a prezentovali príklady dobrej praxe zo svojich organizácií a regiónov/krajín.

Deň vyvrcholil spoločnou večerou v reštaurácii vedľa hotela a následnou tím-building diskotékou najprv v rytme živej hudobnej kapely so speváčkou vystriedanej DJ-om do zhruba polnoci.

Deň 3.: piatok 18. novembra

Hneď v úvode nám ešte na lodi bolo odporučené natiahnutie porozdávaných gumákov, keďže námestie sv. Marka bolo zaplavené vodou a my sme si tento fakt jedinečne-zážitkovo užili. 😊

Doobedie začalo opätovnou pozvánkou pre niekoľko zástupkýň/zástupcov neziskoviek na pódium s príkladmi dobrej praxe s dobrovoľníčkami/dobrovoľníkmi vo svojich organizáciách.

Poslednou aktivitou bolo opakované rozdelenie do pracovných skupín, tentoraz sme sa ocitli v jednej s témou odvaha, v ktorej sa predebatovávali najefektívnejšie dobrovoľnícke aktivity, ktoré pomáhajú organizáciám.

Celý summit bol nabitý energiou, inšpiratívnymi príkladmi praxe, entuziazmom a obrovským množstvom pozitívnych emócií podfarbenými veľmi rôznorodými kultúrno-geografickými pozadiami.

Záverečným sloganom bolo – plánujme, nasledujme svoje sny a predstavy, plňme stanovené ciele a podeľme sa o ne v ďalšej 5ročnici – vidíme sa v roku 2027!