Ženy v komunite alebo Od aktivizmu k profesionálnej práci v komunitách

Ženy v komunite alebo Od aktivizmu k profesionálnej práci v komunitách

2. marca 2022 Off Od ÚMC

Pozývame Vás na online konferenciu Ženy v komunite alebo Od aktivizmu k profesionálnej práci v komunitách.

Konferencia je otváracou konferenciou projektu Ženy v komunite, v ktorom bude Únia materských centier mapovať aktívne ženy na Slovensku a ich smerovanie k tomu, aby boli bez predsudkov prijímané v komunitách. Projekt rôznymi spôsobmi reflektuje, koľko energie musia ženy vynaložiť, aby sa v komunite stali rešpektovanými, aby práca, ktorú vykonávajú, mala pre ostatných hodnotu, aby im bolo umožnené sa spolupodieľať na rozhodovaní o smerovaní komunity, o rozdeľovaní zdrojov, ktoré má.
Konferencia mapuje príbehy žien, ktoré zakladali materské centrá a ako sa posúvali vďaka aktívnemu pôsobeniu v nich vo svojom profesionálnom živote. Na konferencii vystúpia ženy, ktoré poznajú históriu materských centier – Rut Kolínská, zakladateľka Sítě materských center z Českej republiky a Elena Bakošová, jedna zo zakladateliek Únie materských centier Slovenska. Taktiež tie, ktoré prebudovali svoje centrá na bezpečné ženské domy ako Apolónia Sejková, alebo tie, ktoré zakladali prvé portály pre mamy a deti – Eva Pavlíková. Niektoré z nich prešli do lokálnej politiky, ako Lenka Antalová – Plavúchová, alebo tie, ktoré založili Sieť rómskych materských centier ako Beáta Berkyová.

Termín: 15. marca 2022

Čas: 9.00 – 13.00 hod.

Miesto: online

Pozvánka na konferenciu a program zobrazíte kliknutím na obrázok (pdf formát). Pozvánka sa otvorí v novom okne.

Pozvánka na online konferenciu Ženy v komunite

Prihláška na konferenciu

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára: https://forms.gle/sPdowxcMReAcy3Ha9

alebo priamo pomocou tohto formulára.