UMC podcast č.1 Dieťa v súdnom konaní & pokračujúce násilie

UMC podcast č.1 Dieťa v súdnom konaní & pokračujúce násilie

29. decembra 2020 Off Od ÚMC

S podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sme v roku 2020 realizovali projekt Dieťa v súdnom konaní. Okrem iného sme sa – v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva – rozprávali o tom, čo sa deje, keď sa deti a ich mamy ocitnú v spleti paragrafov. Rozprávali sa Zuzana Magurová z Možnosti voľby, Michaela Ujházyová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ida Želinská za Úniu materských centier. Okrem podcastu sme spolu otvorili tému pokračujúceho násilia i pri okrúhlom stole, ktorý sa konal koncom minulého roka. Výsledkom je aj vznik publikácie pre rodičov, ako deťom vysvetliť situácie, kedy je nutné stretnutie “so zákonom”.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná – Únia materských centier.

 Dieťa v súdnom konaní