Míľa pre mamu 2014 – Tlačová správa

Míľa pre mamu 2014 – Tlačová správa

15. mája 2014 Off Od Zuzana

Míľové návraty: Aká bola Míľa pre mamu vo svojej prvej dekáde?

Priekopnícka a odvážna

Únia materských centier organizuje každoročne najväčšiu oslavu dňa matiek a to už od roku 2004. Míľa pre mamu bola v prvom roku považovaná za Guinessov rekord v tlačení kočíkov. Bol to veľmi odvážny krok zo strany žien, ktoré boli na trojročnej rodičovskej dovolenke. Mali potrebu zriaďovať občianke združenia nazvané materské centrá, kde mohli so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas a myslieť pri tom nielen na potreby svojho dieťaťa, ale aj na svoje vlastné. Myšlienku materských centier vyšli prezentovať do troch miest na Slovensku v rovnaký deň a v rovnakom čase. Akcia sa vydarila a zároveň bola spúšťacím mechanizmom k tomu, aby sa o materských centrách začalo viac hovoriť na verejnosti a začalo ich vyhľadávať viac rodín s deťmi.

Svetová

V roku 2006 Únia usporiadala na Slovensku Medzinárodnú konferenciu, kde prišli predstaviteľky materských centier z mnohých krajín sveta. Vďaka tejto spolupráci so zahraničím a vďaka participácii afrických krajín, ktorým je pojem detský kočík veľmi vzdialený, bol Guinessov rekord v tlačení kočíkov premenovaný na Míľu pre mamu a našu akciu aktívne začali podporovať krajiny ako Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Česká republika, Bosna, Keňa, Rwanda, Jamajka a Uganda. V r. 2008 Kamerun, USA, Argentína a od roku 2012 aj Írsko a Srbsko. Nakoľko udržať takúto medzinárodnú sieť v aktívnom spojení bolo veľmi náročné , Únia zostala v úzkej spolupráci iba s niektorými krajinami.

Svetová, ale stále naša

Nakoľko Únia materských centier je vlastníkom ochrannej známky Míle pre mamu, každý jej organizátor je povinný Úniu písomnou prihláškou požiadať o súhlas zorganizovať podujatie vo svojom meste. Všetci organizátori sa riadia stanovenými pravidlami.

Rekordná

Od prvého roka až po dnes si zachováva svoju úroveň. Trend v prekonávaní rekordov neustále pretrváva, aj keď už nie pod hlavičkou Guiness. Dosiahli sme rekordy v narastajúcom počte organizátorov, dobrovoľníkov, v pribúdajúcom počte miest, zvyšujúcom sa počte zaregistrovaných účastníkov, či v počte navešaných nespárených ponožiek J. Počet oficiálne registrovaných účastníkov od r. 2004 – 108 účastníkov v 3 mestách má vzrastajúcu tendenciu. V r. 2005 – 296 účastníkov, r. 2006 – 958. Od r. 2007 – 5 187 účastníkov , r. 2008 – 7 325, r. 2009 – 10 317, r. 2010 – 17 210, rok 2011 – 19 500 účastníkov v 42 mestách. V roku 2012 sa neoficiálnym mottom stalo „MPM za každého počasia“, keď na celom Slovensku, ale aj v zahraničí výdatne pršalo. Za daných podmienok bol počet 14 192 účastníkov doslova ohromujúci. V roku 2013 aj v nepriaznivom počasí bolo 18 838 zaregistrovaných účastníkov v rekordných 61 mestách a obciach.

Zmysluplná

Od svojho prvého ročníka až po súčasnosť bolo hlavným cieľom MPM osláviť materstvo a pripomínať širokej verejnosti, že ” MAMA” je čestný titul, ktorý žena získava na celý život. Je to ocenenie za nekonečnú lásku, za obetavosť, akú dokáže dať svojim deťom len mama. Míľou sa každoročne snažíme poukázať na hodnoty materstva a aspoň na jeden deň roku vzdať úctu všetkým matkám bez rozdielu veku.

Výchovná

Kampaň učí deti, že mama je dôležitým človekom v živote dieťaťa a mať mamu nie je samozrejmosťou u každého, preto je dôležité si ju vážiť. Zároveň pripomína dospelým, že poďakovať sa mame v akomkoľvek veku, je nielen príjemné, ale aj dôležité. A s týmto posolstvom ľudia odchádzajú každoročne do svojich domovov, do svojej bežnej reality.

Obetavá

Na jej prípravách a realizácii sa podieľa z roka na rok viac organizátorov po celom Slovensku viac ako 2 000 dobrovoľníkov z materských a rodinných centier a ďalších približne 2 000 účinkujúcich a moderátorov vystupujúcich spravidla bez nároku na honorár pre takmer 20 000 účastníkov Míle.

Stabilná

Je najdlhšie fungujúcou a stabilnou kampaňou od vzniku Únie materských centier až po dnes. Vďaka Míli pre mamu vzrastajú počty rodín v materských / rodinných centrách po celom Slovensku.

Nadčasová a vizionárska

Oslava Dňa matiek na podujatí Míľa pre mamu chce verejnosti pravidelne pripomínať vetu, ktorá nemá nikdy zovšednieť “Ďakujem, že si mama”. Vďaka kampani sa materské a rodinné centrá dostávajú viac do pozornosti širokej verejnosti, médií, samospráv, ktoré s ochotou preberajú záštitu nad podujatím. Takto sa spontánne vytvárajú partnerstvá, ktoré následne ústia do celoročnej spolupráce medzi samosprávami a centrami, ktoré v mestách/obciach plnia sociálno-preventívnu úlohu a pomáhajú vedeniam miest a obcí napĺňať komunitné plány.

Rekordná

Rok 2014 bol opäť výnimočný i rekordný. Tvárou kampane Míľa pre mamu sa po prvýkrát stala speváčka a mamička dvoch detí Mária Čírová a tvárou verejnej zbierky na pomoc materským a rodinným centrám sa stala herečka a mamička dvoch synov Petra Polnišová.

Po prvýkrát pozývame na Míľu pre mamu predstaviteľky materských a rodinných centier z Turecka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Holandska, aby boli priamo účastní kampane a aby v nasledujúcich rokoch mohli vo svojich krajinách participovať na rýdzo slovenskom produkte, akým je Míľa pre mamu.