Tábory pre tých najzraniteľnejších na 17 miestach na Slovensku

Tábory pre tých najzraniteľnejších na 17 miestach na Slovensku

4. júla 2024 Off Od ÚMC

Únia materských centier usporiada v rámci programu Učenie pre život tábory pre deti a rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia v dňoch od 8. do 14. júla na 17 miestach na Slovensku. Ide o aktivitu, ktorú už po štvrtý rok organizuje v spolupráci s materskými centrami zapojenými do programu a poisťovňou Generali.

Na táboroch sa zúčastňujú už štvrtý rok sociálne a zdravotne znevýhodnené rodiny, ale aj mnohopočetné rodiny, jednorodičia, väčšinou matky samoživiteľky či rodiny vo vylúčených komunitách, ktoré majú problém so zabezpečením základných životných potrieb. Sú to účastníci nášho bezplatného programu Učenie pre život,” hovorí Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier.

Cieľom táborov je sprostredkovať pre deti a rodiny zaradené v programe Učenie pre život také aktivity, ktoré poskytnú priestor pre prirodzenú integráciu, komunikáciu, vzdelávanie, zábavu a interakciu. Na deti čaká bohatý program od skúsených lektoriek v podobe canisterapie, arteterapie, divadielka, senzomotorických a športových aktivít. Niektoré deti zažijú výlety, na akých ešte nikdy neboli, ako napríklad ranč s koňmi, hrad, múzeum, jazda vláčikom, lanovkou, túry po Slovensku, lezenie či aquapark. Pripravené sú aj chutné grilovačky, pikniky či tancovačky a spoločné rodinné fotenie.

Letné tábory sú už pravidelnou súčasťou programu Učenia pre život, na ktorý nadväzujú v podobe pestrých letných aktivít. Práve tie, žiaľ, deti vo svojom prirodzenom prostredí nezažívajú. Veľmi nás teší, že sa nám program Učenie pre život darí rozvíjať a že sa do pomoci aktívne zapájajú aj naši zamestnanci a poradcovia,“ dopĺňa Monika Majerčíková, koordinátorka programu Učenie pre život.

Tábory budú financované z výnosu finančnej zbierky „Globálna výzva 2024“, ktorú uskutočnila Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net. Tá prebiehala od 27. 5. do 30. 6. 2024 a podporili ju zamestnanci, poradcovia a obchodní partneri poisťovne Generali, ako aj široká verejnosť. Celkovo sa podarilo na letné tábory vyzbierať 16 462 €.

Tábory organizujú tieto materské centrá:

Materské centrum Dúha Orechov dvor v Nitre, Materské centrum Klokanček v Útulku pre jednotlivcov v Nitre, v Komunitnom centre Drážovce a v Blue dot Comin v Nitre.

Materské centrum Nezábudka v Žiline, Materské centrum Nevedko – Ružomberok, Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici, Materské centrum Bakomi v Banskej Štiavnici, Rodinné centrum Medulienka v Leviciach, Materské centrum Dupajda v Nižnej, Materské centrum Hernička v Spišskej Belej, Materské centrum Sovička v Sečovciach, Rodinné centrum Bambuľkovo v Galante, Rodinné centrum Bubbli v Kalnej nad Hronom, Materské centrum Pastierik v Košiciach, Materské centrum Margarétka v Rimavskej Sobote a Rodinné centrum Svet rodiny vo Zvolene.

Učenie pre život

Program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali už 6 rokov. Cieľom programu je prostredníctvom rôznych aktivít, bohatých na podnety, rozvíjať potenciál detí zo sociálne znevýhodnených rodín vo veku od 0 do 6 rokov, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti a postavili sa na rovnakú štartovaciu čiaru ako ich rovesníci. Aktuálne program realizuje celkom 20 materských centier v 26 lokáciách v rámci Slovenska pod záštitou Únie materských centier.

Viac informácií o programe získate tu:

https://www.materskecentra.sk/ucenie-pre-zivot/

https://ucenieprezivot.sk


Kontakt pre médiá:

Petra Veľká Hadžová, komunikačný špecialista

Mob.: +421 911 139 660, email: uniamaterskychcentierpr@gmail.com