Pomoc rodinám z Ukrajiny

Pomoc rodinám z Ukrajiny

20. júla 2022 Off Od ÚMC

Únia materských centier sa dlhodobo venuje matkám na materskej a rodičovskej dovolenke. Celým rodinám s deťmi do 6- rokov poskytujeme sociálnu pomoc, podporu a priestor na naplnenie svojich potrieb. Preto bolo pre nás úplne prirodzené, okamžite poskytovať pomoc utečeneckým rodinám s malými deťmi z Ukrajiny. Ako prvé sme zareagovali  a prijali do našich materských/rodinných centier mamičky s deťmi v čase, keď ešte samosprávy nemali pripravený plán pomoci. Pre tieto rodiny sme hľadali ubytovania, zariaďovali bývanie, poskytovali potravinové zbierky, uskutočňovali sme zbierky adresné, podľa potrieb rodín.

Okrem toho sme pomáhali aj v ich sociálnom začleňovaní:

  • sociálna pomoc, podpora, neformálne rozhovory,  pomoc a podpora pri hľadaní pracovného zaradenia žien-matiek, vytvorenie časového priestoru na vyrovnanie sa s útekom zo svojich domovov.
  • priestor na voľnočasové aktivity pre deti, kde môžu byť spoločne matky s deťmi v jednom priestore, príprava programov, na ľahšie zaradenie sa do predškolských a školských zariadení pre deti,
  • vypracovávať prekladové materiály pre ľahšiu komunikáciu s matkami a deťmi z Ukrajiny, pracovné listy pre deti do 6 rokov.

Úniu materských centier v jej pomoci rodinám z Ukrajiny finančne podporila spoločnosť DOTTERA.

Venovaná suma bola prerozdelená týmto materským a rodinným centrám:

MC Medulienka, Levice

MC Sovička, Sečovce

MC Dupajda, Nižná

RC Prešporkovo, Bratislava