ÚMC podcast – rozhovor so štatutárkami

ÚMC podcast – rozhovor so štatutárkami

26. marca 2021 Off Od ÚMC

Rozhovor so štatutárnymi zástupkyňami ÚMC Danielou Konečnou a Janou Sýkorovou o práci materských centier v komunitách, momentálnej situácii materských centier, ale aj aktuálne prebiehajúcich i pripravovaných o projektoch Únie materských centier.