Valné zhromaždenie 28. – 29. 2018 Ľubetha

1. apríla 2018 Off Od ÚMC

Program Valného zhromaždenia

Sobota 28.4.2018

10:00 – 12:00 Registrácia, preberanie zmlúv, magnetiek, plagátov, časopisov Materské centrá,
12:00 – 13:00  Obed
13:00 – 13:10 Slávnostné otvorenie VZ, odsúhlasenie programu VZ a voľba zapisovateľa a skrutátorov
13:10 – 13:45 Privítanie nováčikov a predstavenie vašich výnimočných projektov, kurzov, ľudí
13:45 – 14:00 Katka Scott – Predstavenie projektu Axxes
14:00 – 15:00 Prezentácia o činnosti Výkonného tímu
15:00 – 15:15 Schválenie účtovnej závierky 2016, 2017 a výročnej správy 2017
15:20 – 15:45 Voľba štatutárov a Dozornej rady ÚMC
15:45 – 16:00 Prestávka na kávu
16:00  – SPOLOČNÉ FOTENIE v MPM TRIČKÁCH
16:15 – 17:15 Katka Jarinová – informácia o Medzinárodnej sieti materských centier; Ivett Pavlis – pripravujeme  konferenciu; Janka Sýkorová – MDMC a Kľačná
18:00 Večera
21:30 – 4:00 povinné uspatie detí, spoločná zábava až do samého rána

Nedeľa 29.4.2018 

8:00 – raňajky
9:30 – 12:00   Workshopy   (nahlasujete sa až priamo na VZ) 9:30 – 11:30 – Janka Sýkorová – Ako rozumieť sebe samému (osobnostno – motivačné stretnutie) alebo „Malí  muzikanti“ – podľa záujmu
9:30 – 10:30 – Aďka Dobošová – Učíme cudzí jazyk metódou montessori

10:30 – 11:30 – Danča Konečná – Spýtajte sa ako sa účtuje v občianskych združeniach
12:00  Obed, návrat domov

Zmena programu vyhradená. Čas aktivít je predpokladaný – bude na nás ako to zvládneme 🙂

TEŠÍME SA NA VÁS
1 osoba z členského MC/RC má hradené ubytovanie a stravu.